Modyfikacja SIWZ (2) SM.1.17

 

Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. B. Rutkowskiego
ul. Józefińska 10-12, 30-529 Kraków
tel./faks +48 12 656 09 45
NIP: 679-20- 90-759, REGON: 120811850

informuje o ogłoszeniu przetargu nieograniczonego pn:

Dostawa instrumentów muzycznych oraz sprzętu studyjnego i scenicznego dla Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. B. Rutkowskiego w Krakowie w ramach współfinansowanego przez Unię Europejską projektu

Tytuł projektu: Rozszerzenie oferty kulturalno-edukacyjnej poprzez doposażenie Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Krakowie
Numer identyfikacyjny projektu: POIŚ.08.01.00-00- 1015/16-00

Dokumenty dotyczące zamówienia:

Ogłoszenie o przetargu (2017/S 097-191308)
– zamieszczono dnia 20.05.2017 r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:

 

Informacja w trybie art. 86 ust. 5 ustawy Pzp w zakresie Części 1

Informacja w trybie art. 86 ust. 5 ustawy Pzp w zakresie Części 3

Informacja w trybie art. 86 ust. 5 ustawy Pzp w zakresie Części 4

Informacja w trybie art. 86 ust. 5 ustawy Pzp w zakresie Części 5

Informacja w trybie art. 86 ust. 5 ustawy Pzp w zakresie Części 6

Informacja w trybie art. 86 ust. 5 ustawy Pzp w zakresie Części 7

Informacja w trybie art. 86 ust. 5 ustawy Pzp w zakresie Części 8

Informacja w trybie art. 86 ust. 5 ustawy Pzp w zakresie Części 9

– zamieszczono dnia 28/06/2017

Oświadczenie dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

– zamieszczono dnia 28/06/2017

Informacja w trybie art. 86 ust. 5 ustawy Pzp w zakresie Części 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9 – uzupełnienie

– zamieszczono dnia 30/06/2017

Informacja o unieważnieniu postępowania w zakresie Części 2

umieszczono na stronie 30/06/2017 r.

Sprostowanie do Informacji w trybie art. 86 ust. 5 ustawy Pzp w zakresie Części 1, 3, 6 – uzupełnienie

umieszczono na stronie 18/07/2017 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Części 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

umieszczono na stronie 19.07.2017 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia / wynik postępowania (wysłane do publikacji)

umieszczono na stronie 10.08.2017 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia / wynik postępowania (opublikowane 11.08.2017 pod nr 2017/S 153-316855)

umieszczono na stronie 11.08.2017 r.

Logowanie do dziennika

Projekty Erasmus+

Intrumenty historyczne, ludowe i etniczne

Zapraszamy na nasz kanał…

Logo YouTube

Darowizny

Pomoc Ukrainie

Facebook