03.11.2023

Dyżury szkolnego psychologa

W naszej szkole uruchomione zostają regularne dyżury psychologa szkolnego.

Wszystkich zainteresowanych uzyskaniem szeroko rozumianej pomocy psychologiczno-pedagogicznej zapraszamy do konsultacji z panią psycholog, Joanną Nerko, według następującego grafiku:

– poniedziałek 16.00-18.00 (różne sale, proszę pytać na portierni);

– poniedziałek 18.00-21.00 (sala nr 16).

W konsultacjach mogą brać udział uczniowie, rodzice oraz nauczyciele.

Umówienie konkretnego terminu spotkania należy ustalić kontaktując się drogą mailową na adres: psycholog@sm1krakow.eu

08.03.2024

Informacja i materiały z Centrum Edukacji Artystycznej w zakresie wsparcia psychologicznego uczniów.

https://www.gov.pl/web/cea/wsparcie-uczniow-szkol-artystycznych—rekomendacje-cea

10.04.2023

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka

10.11.2022

Warsztaty psychologiczno-pedagogiczne dla uczniów szkół artystycznych oraz ich rodziców/prawnych opiekunów

Warsztaty psychologiczno-pedagogiczne dla uczniów szkół artystycznych oraz ich rodziców/prawnych opiekunów – Centrum Edukacji Artystycznej – Portal Gov.pl (www.gov.pl)

14.09.2022

OFERTA SPECJALISTYCZNEJ PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ CENTRUM EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ W KRAKOWIE

Zadaniem Specjalistycznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Centrum Edukacji Artystycznej w Krakowie jest udzielanie pomocy i wsparcia społeczności szkół artystycznych regionu małopolskiego i świętokrzyskiego, w zakresie problemów związanych z edukacją artystyczną, wychowaniem i profilaktyką.

SPPP CEA w Krakowie oferuje konsultacje, badania diagnostyczne, wsparcie w rozwiązywaniu sytuacji konfliktowych i kryzysowych oraz w organizowaniu skutecznej profilaktyki. Działalność Poradni skierowana jest także na upowszechnianie wiedzy o psychologicznych i pedagogicznych aspektach edukacji artystycznej oraz współpracę w tym zakresie z nauczycielami, dyrektorami, wizytatorami i szkolnymi specjalistami.

Oferta realizowana jest w formie indywidualnych konsultacji, warsztatów, szkoleń oraz spotkań integrujących środowisko psychologów i pedagogów szkół artystycznych regionów małopolskiego i świętokrzyskiego.

Uczniowie szkół artystycznych i ich rodzice mogą uzyskać pomoc w zakresie:

 • diagnozy przyczyn niepowodzeń szkolnych i problemów w funkcjonowaniu w szkole,
 • sytuacji konfliktowych i kryzysowych,
 • radzenia sobie z trudnymi emocjami,
 • radzenia sobie ze stresem,
 • przygotowania psychologicznego do występów publicznych,
 • technik relaksacyjnych,
 • efektywnych metod uczenia się i zarządzania czasem,
 • motywowania do nauki i rozwoju artystycznego
 • doradztwa zawodowego i in.

Nauczyciele i wychowawcy mogą skorzystać z pomocy w zakresie:

 • pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
 • pracy z zespołem klasowym (np. integracja uczniów, trudności wychowawcze, przemoc rówieśnicza, klasa z niską motywacją do nauki),
 • budowania dobrej współpracy z rodzicami uczniów, – rozwiązywania sytuacji kryzysowych.

Dyrektorom szkół i szkolnym specjalistom Poradnia oferuje:

 • wsparcie w organizowaniu pomocy psychologiczno – pedagogicznej,
 • pomoc w konstruowaniu działań wychowawczo – profilaktycznych,
 • wsparcie w rozwiązywaniu sytuacji trudnych,
 • cykliczne spotkania szkolnych specjalistów, celem wymiany doświadczeń i wsparcia w realizacji zadań.

Korzystanie z oferowanych przez Poradnię form pracy (konsultacje, diagnoza, warsztaty i szkolenia) jest bezpłatne i dostępne w siedzibie Poradni lub online.

SPPP CEA w Krakowie działa w ramach Zespołu Poradnictwa Psychologiczno – Pedagogicznego Centrum Edukacji Artystycznej, realizuje inicjowane przez koordynatorów Zespołu projekty badawcze i przedsięwzięcia, oraz ściśle współpracuje ze specjalistycznymi poradniami dla szkół artystycznych w całej Polsce.

Serdecznie zapraszam do kontaktu!

Iwona Chudzikiewicz
pedagog

Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Centrum Edukacji Artystycznej w Krakowie
31-934 Kraków, os. Centrum E 2
tel. 12 644 12 58 w. 118, 605 248 736 chudzikiewicz@cea.art.pl

Dyżury: wtorek godz. 13.00 – 19.00


Depresja. Gdzie szukać wsparcia?

W przypadku utrzymującego się od dłuższego czasu gorszego samopoczucia oraz pojawienia się objawów depresyjnych można szukać wsparcia w Poradniach Zdrowia Psychicznego, Ośrodkach Interwencji Kryzysowej, Poradniach Psychologiczno-Pedagogicznych (dla dzieci i młodzieży) oraz szpitalach psychiatrycznych. Można tam otrzymać bezpłatną pomoc.

Pomocy można również szukać pod następującymi numerami telefonu:

 • Antydepresyjny Telefon Zaufania – (22) 484 88 01 – więcej informacji TUTAJ
 • Antydepresyjny Telefon Forum Przeciwko Depresji – (22) 594 91 00 – każda środa i czwartek w godz. od 17:00 do 19:00
 • Antydepresyjny Telefon Zaufania – 22 654 40 41 – więcej informacji TUTAJ
 • Telefon Zaufania dla Dorosłych w kryzysie emocjonalnym – 116 123 – bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych w kryzysie emocjonalnym, czynny przez 7 dni w tygodniu w godz. od 14:00 do 22:00
 • Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży – 116 111 – czynny codziennie w godz. od 12:00 do 22:00; można się również skontaktować, wysyłając anonimową wiadomość online przez www.116111.pl/napisz
 • Telefon zaufania dla dzieci – 800 080 222 – linia całodobowa i bezpłatna
 • Telefon dla Rodziców i Nauczycieli – 800 100 100
 • Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka – 800 121 212 – czynny od poniedziałku do piątku w godzinach w godz. od 8:15 do 20:00; więcej informacji TUTAJ

Szanowni Państwo,
Przekazujemy informację o uruchomieniu całodobowej, bezpłatnej, ogólnopolskaiej infolinii dla dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów. Pod numerem telefonu 800 800 605 dzieci i młodzież, ale także rodzice, nauczyciele i pedagodzy mogą uzyskać profesjonalną pomoc doświadczonych psychologów, pedagogów i prawników.

Aby skorzystać z pomocy wystarczy zadzwonić na infolinię, gdzie profesjonalni konsultanci odpowiedzą na wszystkie pytania, doradzą, co można zrobić w danej sytuacji. Rozmówcy nie muszą się przedstawiać, mają zapewnioną dyskrecję i anonimowość. Zachęcamy także do skorzystania z kontaktu mailowego pomagamy@1815.pl


Oferta wsparcia dla nauczycieli 

Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Krakowski Ośrodek Terapii” zaprasza nauczycieli
i specjalistów z krakowskich szkół i placówek do korzystania ze wsparcia związanego z okresem pandemii.

Konsultacje dla dyrektorów szkół, nauczycieli, wychowawców, pedagogów
i psychologów szkolnych

Serdecznie zapraszamy nauczycieli, wychowawców, pedagogów i psychologów szkolnych na konsultacje indywidualne prowadzone przez specjalistów Krakowskiego Ośrodka Terapii. Konsultacje te są formą specjalistycznego wsparcia pracowników przedszkoli, szkół i placówek oświatowych w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych związanych nie tylko
z problemami wynikającymi z pandemii, ale również uwzględniając dobrostan
w zakresie emocji i kondycji psychicznej profesjonalistów pracujących na co dzień z uczniami.

Nasz zespół to psychoterapeuci, psycholodzy, pedagodzy i trenerzy, doświadczeni w pracy z grupami dzieci, młodzieży i dorosłych. Od lat wspieramy krakowskie szkoły, obejmując opieką klasy, w których dochodzi do przemocy
i kryzysów.

Oferujemy:

 • porady w sprawach wychowawczych, dotyczące pracy z wymagającym uczniem klasą lub rodzicem,
 • superwizje indywidualne i grupowe dla nauczycieli,
 • warsztaty dla nauczycieli na terenie KOT,
 • wsparcie nauczyciela w kryzysie
 • konsultacje indywidualne.

Oferujemy od 1 do 6 spotkań, w czasie których wspólnie przyjrzymy się danemu problemowi i rozważymy możliwe rozwiązania. Rodzaj i zakres pomocy ustalamy indywidualnie.

W sprawie ustalenia szczegółów prosimy o przesłanie maila do koordynatora, z krótkim opisem problemu,  na adres:  Mateusz.Badecki@kot.krakow.pl

Więcej informacji na stronie poradni: http://kot.krakow.pl/interwencja-szkolna/


Archiwum:

13.05.2022

Szanowni Państwo, w najbliższy poniedziałek rozpoczynamy w naszej szkole
drugą edycję zainicjowanego w zeszłym roku Tygodnia Świadomości Profilaktyki
Zdrowia Fizycznego i Psychicznego „Psyche & Soma” 16-21.05.2022. Trudne wydarzenia
i emocje, z  którymi mierzymy się każdego dnia mogą znaleźć ujście w ciepłej,
wspierającej relacji z  bliskimi, przyjaciółmi i sąsiadami i… zwyczajnej rozmowie!
Dbajmy zatem o dobrą kondycję fizyczną oraz wzajemną empatię i znów „Rozmawiajmy,
to ważne!”.

Podczas Tygodnia „Psyche&Soma” będzie ponownie możliwa bezpłatna
konsultacja telefoniczna dla uczniów, rodziców i nauczycieli z mgr Tomaszem
Potaczkiem, psychologiem i  nauczycielem naszej szkoły: poniedziałek 16.05.2022, godz.
17.00 -18.00, tel. 508 098 106.

Zapraszamy!
Zespół ds. Wychowawczo-Profilaktycznych

Zapraszamy serdecznie uczniów, rodziców i nauczycieli do skorzystania z bezpłatnego
telefonicznego koncultacji z psychologiem i nauczycielem naszej szkoły mgr Tomaszem
Potaczkiem w ramach tegorocznego Tygodnia Świadomości Zdrowia Psychicznego i
Fizycznego Psyche&Soma w dniu 16 maja 2022 r.