Informacje – rekrutacja do SM II stopnia

Egzaminy wstępne będą się odbywać w dniach 16-20maja br.według następującego planu*: 

Wtorek 16 maja:instrumentalistyka jazzowa (od 10.00) 
Środa 17 maja:wokalistyka jazzowa (od 10.00)
Czwartek 18 maja:instr. dęte drewniane (od 9.00); gitara, harfa (od 14.00)
Piątek 19 maja:fortepian, klawesyn (od 9.00),
wokalistyka klasyczna (od 16.00),
instr. dęte blaszane, perkusja i akordeon (od 17.00), 
Sobota 20 maja:instr. smyczkowe (od 9.00) 

* godziny przesłuchań mogą ulec zmianie w zależności od ilości kandydatów 

Egzamin wstępny obejmuje dwie części: praktyczną i teoretyczną (z ogólnej wiedzy muzycznej). 

Część praktyczna ma miejsce w terminach wskazanych powyżej i przebiega w kolejności alfabetycznej nazwisk kandydatów (podanej na listach). 

Do części teoretycznej każdy kandydat przystępuje w dniu części praktycznej (przed lub po części praktycznej). 

Celem przystąpienia do egzaminu wstępnego należy złożyć podanie wg zasad wskazanych wRegulaminie rekrutacji.

Podanie wraz z załącznikami należy złożyć w sekretariacie lub przesłać drogą mailową na adres: rekrutacja@sm1krakow.eu najpóźniej do 28 kwietnia br. 

Wymagania egzaminacyjne udostępnione są na stronie internetowej www.sm1krakow.eu w zakładce Rekrutacja. 


Konsultacje (nieobowiązkowe)

Konsultacji dot. części praktycznej egzaminu wstępnego udzielają nauczyciele przedmiotów głównych: 

– w trakcie Dnia Otwartego 22 kwietnia 2023 roku (nauczyciele pełniący dyżury konsultacyjne) 

– w okresie 10-28 kwietnia br.; zgłoszenie udziału w konsultacjach kandydat kieruje drogą mailową bezpośrednio do nauczyciela. Informacje o nauczycielach udzielających konsultacji wraz z adresami mailowymi dostępne są na szkolnej stronie internetowej www.sm1krakow.eu/Lista nauczycieli udzielających konsultacji 

Konsultacji dot. części teoretycznej egzaminu wstępnego udzielają nauczyciele przedmiotów teoretycznych w soboty: 1 kwietnia, 15 kwietnia, 22 kwietnia (Dzień Otwarty Szkoły) i 6 maja. 

Zapisy prowadzi sekretariat pod nr tel 12 656 09 45. 


Regulamin


Do pobrania

Formularze dla kandydatów można pobrać ze strony internetowej bądź w sekretariacie szkoły.


Terminy:


Wymagania z części teoretycznej dla wszystkich specjalności:


Wymagania: specjalność instrumentalistyka


Wymagania: specjalność wokalistyka


Wymagania: specjalność instrumentalistyka jazzowa


Wymagania: specjalność wokalistyka jazzowa