Wyniki

Listy kandydatów przyjętych do klasy pierwszej Szkoły Muzycznej II stopnia oraz listy kandydatów nieprzyjętych do klasy pierwszej Szkoły Muzycznej II stopnia z powodu braku miejsc.

Do zakwalifikowania się do przyjęcia niezbędne było uzyskanie wyniku nie niższego niż 16 punktów z części teoretycznej oraz 21 punktów z części praktycznej egzaminu wstępnego.

Śpiew – wokalistyka klasyczna (kliknij, aby rozwinąć)

Lista kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do klasy pierwszej:

 • 815
 • 798
 • 781
 • 741
 • 783
 • 753
 • 735
 • 807
 • 772
 • 751
 • 745
 • 2015
 • 814
 • 729

Lista kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia do klasy pierwszej Szkoły Muzycznej II stopnia im. Bronisława Rutkowskiego od roku szkolnego 2024/2025:

 • 722
 • 757
Sekcja smyczkowa – wiolonczela (kliknij, aby rozwinąć)

Lista kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do klasy pierwszej:

 • 714
 • 758
 • 700
 • 733
Sekcja smyczkowa – skrzypce, altówka (kliknij, aby rozwinąć)

Lista kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do klasy pierwszej:

 • 740 Skrzypce
 • 731 Skrzypce
 • 780 Skrzypce
 • 806 Skrzypce
 • 738 Skrzypce

Lista kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do klasy pierwszej:

 • 782 Altówka

Lista kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia do klasy pierwszej Szkoły Muzycznej II stopnia im. Bronisława Rutkowskiego od roku szkolnego 2024/2025:

 • 777 Skrzypce
 • 750 Skrzypce
Sekcja gitary, harfy i instrumentów historycznych (kliknij, aby rozwinąć)

Lista kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do klasy pierwszej:

 • 702 gitara 
 • 709 gitara
 • 769 klawesyn

Lista kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia do klasy pierwszej Szkoły Muzycznej II stopnia im. Bronisława Rutkowskiego od roku szkolnego 2024/2025:

 • 765 gitara
Sekcja fortepianu (kliknij, aby rozwinąć)

Lista kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do klasy pierwszej:

 • 749
 • 746
 • 730
 • 801
 • 748
 • 717
 • 728
 • 705
 • 713

Lista kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia do klasy pierwszej Szkoły Muzycznej II stopnia im. Bronisława Rutkowskiego od roku szkolnego 2024/2025:

 • 756
 • 795
 • 734
 • 737
 • 770
 • 739
Sekcja instrumentów dętych drewnianych (kliknij, aby rozwinąć)

Lista kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do klasy pierwszej:

 • 759 Flet
 • 788 Flet
 • 736 Flet
 • 755 Klarnet
 • 706 Obój

Lista kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia do klasy pierwszej Szkoły Muzycznej II stopnia im. Bronisława Rutkowskiego od roku szkolnego 2024/2025:

 • 754 Flet
 • 726 Saksofon
Sekcja instrumentów dętych blaszanych, akordeonu i perkusji (kliknij, aby rozwinąć)

Lista kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do klasy pierwszej:

 • 715 trąbka
 • 724 perkusja
 • 790 waltornia
 • 768 perkusja
 • 812 waltornia
 • 719 akordeon
 • 703 trąbka

Lista kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia do klasy pierwszej Szkoły Muzycznej II stopnia im. Bronisława Rutkowskiego od roku szkolnego 2024/2025:

 • 716 puzon
Sekcja jazzowa – instrumentalistyka (kliknij, aby rozwinąć)

Lista kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do klasy pierwszej:

 • 793 fortepian jazzowy
 • 775 flet jazzowy
 • 808 flet jazzowy
 • 2010 flet jazzowy
 • 786 gitara basowa jazzowa
 • 776 saksofon jazzowy
 • 774 puzon jazzowy
 • 701 puzon jazzowy
 • 797 fortepian jazzowy
 • 802 gitara basowa jazzowa
 • 712 fortepian jazzowy
 • 773 trąbka jazzowa
 • 707 skrzypce jazzowe
 • 766 saksofon jazzowy
 • 794 gitara jazzowa

Lista kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia do klasy pierwszej Szkoły Muzycznej II stopnia im. Bronisława Rutkowskiego od roku szkolnego 2024/2025:

 • 789 fortepian jazzowy
 • 720 fortepian jazzowy
 • 711 fortepian jazzowy
 • 805 fortepian jazzowy
 • 804 trąbka jazzowa
 • 800 fortepian jazzowy
 • 767 fortepian jazzowy
 • 762 gitara jazzowa
 • 718 gitara jazzowa
Sekcja jazzowa – wokalistyka (kliknij, aby rozwinąć)

Lista kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do klasy pierwszej:

 • 747
 • 796
 • 816
 • 809
 • 803
 • 799
 • 723

Lista kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia do klasy pierwszej Szkoły Muzycznej II stopnia im. Bronisława Rutkowskiego od roku szkolnego 2024/2025:

 • 817
 • 752
 • 811
 • 742
 • 761
 • 791
 • 792
 • 744
 • 787
 • 813
 • 721
 • 763
 • 732
 • 784
 • 764
 • 779


Informacje – rekrutacja do SM II stopnia

Egzaminy wstępne będą się odbywać w dniach 21-25 maja 2024 r. według następującego planu (godziny przesłuchań będą ustalone po zakończeniu przyjmowania podań) 

Wtorek  21 maja:instrumentalistyka jazzowa (cały dzień) 
wiolonczela (od godz. 19:00)
Środa  22 maja:instrumenty dęte drewniane i dęte blaszane, akordeon, perkusja (godziny    
dopołudniowe) 
gitara, harfa (godziny popołudniowe)
Czwartek  23 maja:wokalistyka jazzowa (cały dzień)
Piątek  24 maja:fortepian, klawesyn (godziny dopołudniowe) 
wokalistyka klasyczna (godziny popołudniowe) 
Sobota  25 maja:instrumenty smyczkowe – oprócz wiolonczeli (godziny dopołudniowe) 

Egzamin wstępny obejmuje dwie części: praktyczną i teoretyczną (z ogólnej wiedzy muzycznej). 

Część praktyczna ma miejsce w terminach wskazanych powyżej i przebiega w kolejności alfabetycznej nazwisk kandydatów (podanej na listach). 

Do części teoretycznej każdy kandydat przystępuje w dniu części praktycznej (przed lub po części praktycznej). 

Celem przystąpienia do egzaminu wstępnego należy złożyć podanie wg zasad wskazanych wRegulaminie rekrutacji.

Podanie wraz z załącznikami należy złożyć w sekretariacie lub przesłać drogą mailową na adres: rekrutacja@sm1krakow.eu w terminie od 25 marca do 13 maja 2024 r. 

Wymagania egzaminacyjne udostępnione są na stronie internetowej www.sm1krakow.eu w zakładce Rekrutacja. 


Konsultacje (nieobowiązkowe)

Konsultacji dot. części praktycznej egzaminu wstępnego udzielają nauczyciele przedmiotów głównych: 

– w trakcie Dnia Otwartego 20 kwietnia 2024 roku (nauczyciele pełniący dyżury konsultacyjne) 

– w okresie 8 kwietnia do 17 maja br.; zgłoszenie udziału w konsultacjach kandydat kieruje drogą mailową bezpośrednio do nauczyciela przedmiotu głównego. Informacje o nauczycielach przedmiotów głównych udzielających konsultacji wraz z adresami mailowymi dostępne są na szkolnej stronie internetowej link Lista nauczycieli udzielających konsultacji 

Konsultacji dot. części teoretycznej egzaminu wstępnego udzielają nauczyciele przedmiotów teoretycznych w soboty: 6 kwietnia, 13 kwietnia, 20 kwietnia (Dzień otwarty) i 27 kwietnia. 

Zapisy prowadzi sekretariat pod nr tel 12 656 09 45. 


Regulamin


Do pobrania

Formularze dla kandydatów można pobrać ze strony internetowej bądź w sekretariacie szkoły.


Wymagania z części teoretycznej dla wszystkich specjalności (z wyłączeniem wokalistyki klasycznej):


Wymagania: specjalność instrumentalistyka


Wymagania: specjalność wokalistyka

Zobacz film o Sekcji wokalnej i instrumentów etnicznych!


Wymagania: specjalność instrumentalistyka jazzowa


Wymagania: specjalność wokalistyka jazzowa