Film o historii Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Bronisława Rutkowskiego w Krakowie


System nauki w szkole oparty jest na indywidualnych lekcjach instrumentu głównego (wokalistyka w szkole II stopnia) oraz na zajęciach zbiorowych – przedmioty ogólnomuzyczne, zespół, chór, orkiestra, Big Band.

Celem działania szkoły jest profesjonalne kształcenie dzieci i młodzieży poprzez rozbudzanie  w nich miłości do muzyki.

Wspieranie utalentowanych młodych ludzi uważamy za swój przywilej i obowiązek.

W szkole realizowane są tylko przedmioty muzyczne – bez przedmiotów ogólnokształcących.

Przyjazna atmosfera, dbałość o dobro i potrzeby uczniów, świadome pełnienie roli wychowawczej stanowią podstawę całego realizowanego procesu kształcenia.

Staramy się, by w czasie systematycznej, cierpliwej i często żmudnej pracy, dzieci nie traciły właściwej im spontaniczności i radości. Pragniemy, by muzyka, którą będą coraz lepiej poznawać i samodzielnie wykonywać, stała się w ich życiu źródłem nieustającej satysfakcji.

Chcemy, by pierwsze lata muzycznej edukacji na zawsze pozostały w ich pamięci, nie tylko jako czas zdobywania wiedzy i umiejętności, ale otwarcia na nieznaną i wspaniałą rzeczywistość, wejścia w nowy i fascynujący świat muzyki.

Szkoła przygotowuje instrumentalistów i wokalistów do działań estradowych oraz do dalszego kształcenia w kierunku muzycznym.

Nauka trwa sześć lat (w dziale dziecięcym) lub cztery (w dziale młodzieżowym). Rozpoczynając naukę w szkole trzeba wybrać instrument, na jakim dziecko będzie się uczyć. W naszej szkole jest możliwość nauki na jednym z następujących instrumentów:

 • fortepian
 • klawesyn
 • skrzypce
 • altówka
 • wiolonczela
 • kontrabas
 • gitara
 • harfa
 • akordeon
 • flet
 • klarnet
 • obój
 • fagot
 • saksofon
 • trąbka
 • puzon
 • waltornia
 • eufonium
 • tuba
 • perkusja.

Lekcje gry na instrumencie są indywidualne, co sprzyja stworzeniu atmosfery partnerstwa, a nauczycielowi daje możliwość dostosowania programu do umiejętności ucznia. Zajęcia z teorii muzyki, rytmiki i audycji muzycznych odbywają się w małych grupach. Nasza szkoła zapewnia naukę w zakresie podstawowym  –  szkoła I stopnia , dział dziecięcy i młodzieżowy  oraz  średnim – szkoła II stopnia , wydział instrumentalny, wydział wokalny, wydział instrumentalny jazzowy i wydział wokalny jazzowy. Tylko w naszej szkole możliwa jest dodatkowo , w formie fakultetów  nauka gry na instrumentach dawnych  – skrzypce barokowe, altówka barokowa, wiolonczela barokowa, flety proste, flet traverso , lutnia barokowa i renensansowa, trąbka barokowa, obój barokowy oraz na instrumentach ludowych: suka biłgorajska, fidel płocka, basy ludowe, gadułka, morin – churr, er-hu, złóbcoki

Zdobyte umiejętności dają zawsze poczucie sukcesu i ogromną satysfakcję.
Jest ona tym większa, im większe jest grono odbiorców -słuchaczy. Pokonywanie własnych słabości – stresu i tremy, zawsze towarzyszących występom przed publicznością, współodpowiedzialność za wyniki pracy zespołowej – to elementy nie do przecenienia w kształtowaniu osobowości młodego człowieka.

Uczniowie naszej szkoły mogą uczestniczyć w zajęciach szkolnych orkiestr: smyczkowej i big bandu, zespołów kameralnych i chóru.
Od najmłodszych lat poznają smak indywidualnych i grupowych występów, koncertując nie tylko w szkolnej Sali koncertowej, ale również w Filharmonii Krakowskiej, Kopalni Soli w Wieliczce, w kościołach Krakowa , na Zamku w Niepołomicach. Biorą udział w festiwalach i konkursach w kraju i za granicą .Uczniowie szkoły występowali m. in. w Niemczech, Danii, Francji, Włoszech, Czechach, na Węgrzech, Słowacji, Litwie i Ukrainie.

Orkiestry, chór, zespoły kameralne i soliści naszej szkoły tworzą często wspaniałą i niepowtarzalną oprawę uroczystości, spotkań czy festynów, na które są zapraszani przez organizatorów. Informacji na temat możliwości zorganizowania takich koncertów udziela sekretariat i dyrekcja szkoły.

Poniżej przedstawione zostały ramowe plany nauczania, czyli obowiązkowe przedmioty w cyklach nauczania szkoły I stopnia oraz na poszczególnych wydziałach  szkoły II stopnia.


PLAN NAUCZANIA W SZKOLE MUZYCZNEJ I STOPNIA
4-letni cykl kształcenia


PLAN NAUCZANIA W SZKOLE MUZYCZNEJ I STOPNIA
6-letni cykl kształcenia


PLAN NAUCZANIA W SZKOLE MUZYCZNEJ II STOPNIA
4-letni cykl kształcenia
Specjalność: instrumentalistyka jazzowa


PLAN NAUCZANIA W SZKOLE MUZYCZNEJ II STOPNIA
4-letni cykl kształcenia
Specjalność: wokalistyka jazzowa


PLAN NAUCZANIA W SZKOLE MUZYCZNEJ II STOPNIA
4-letni cykl kształcenia
Specjalność: wokalistyka


PLAN NAUCZANIA W SZKOLE MUZYCZNEJ II STOPNIA
6-letni cykl kształcenia
Specjalność: instrumentalistyka