Wyniki

Listy kandydatów przyjętych do klasy pierwszej Szkoły Muzycznej I stopnia oraz listy kandydatów nieprzyjętych do klasy pierwszej Szkoły Muzycznej I stopnia z powodu braku miejsc.

Poniżej publikujemy listy kandydatów zakwalifikowanych oraz niezakwalifikowanych do przyjęcia do klasy pierwszej.


Informacje – rekrutacja do SM I stopnia

Postępowanie rekrutacyjne – badanie przydatnosci składa się z dwóch części: 

– pisemnej – testu grupowego dla wszystkich kandydatów w dniach 13-14 maja 2024 r. w godzinach popołudniowych, 

– praktycznej – indywidualnego przesłuchania kandydatów  w dniach 20-23 maja2024 r. w godzinach popołudniowych. 

Celem zgłoszenia kandydata należy się skontaktować telefonicznie z sekretariatem (tel. 12 6560945) by ustalić: 

  1. termin testu grupowego (części pisemnej; ilość osób w grupie ograniczona), 
  1. indywidualnego przesłuchania 

oraz złożyć podanie według zasad wskazanych w Regulaminie rekrutacji.

Podanie wraz z załącznikami należy złożyć w sekretariacie lub przesłać drogą mailową na adres: rekrutacja@sm1krakow.eu w terminie od 25 marca do 6 maja 2024 r. 


Konsultacje (nieobowiązkowe)

Konsultacje dla kandydatów do SM I stopnia będą odbywać się w soboty: 

6 kwietnia, 13 kwietnia, 20 kwietnia i 27 kwietnia 2024 r.

Konsultacji udzielają nauczyciele przedmiotów ogólnomuzycznych prowadzący zajęcia z uczniami najmłodszych klas i są one przeznaczone dla wszystkich zainteresowanych zasadami przeprowadzania rekrutacji, zadaniami stawianymi przed kandydatami oraz tym w jaki sposób przygotowywać się do jak najlepszego zaprezentowania przed komisją. 

Zapisy na konsultacje przyjmuje sekretariat podnumerem telefonu 126560945, można także się na nie zapisać przy okazji składania podania o przyjęcie do szkoły. 

Uwaga: Istnieje także możliwość odbycia konsultacji z nauczycielami uczącymi gry na różnych instrumentach: 

– w trakcie Dnia Otwartego 20 kwietnia 2024 roku (nauczyciele pełniący dyżury konsultacyjne) 

– w soboty 6 kwietnia, 13 kwietnia, 20 kwietnia i 27 kwietnia – po wcześniejszym ustaleniu z wybranym nauczycielem z listy: Lista nauczycieli udzielających konsultacji 


Regulamin


Do pobrania

Formularze dla kandydatów można pobrać ze strony internetowej bądź w sekretariacie szkoły. Kandydatów do klas wyższych niż pierwsza obowiązuje procedura egzaminu kwalifikacyjnego.


Indywidualne badanie predyspozycji kandydata do szkoły muzycznej I stopnia

Zaśpiewanie wybranej piosenki z podanego zestawu lub piosenki dowolnej

Piosenki:

I. SŁUCH MUZYCZNY :

      Słuch melodyczny:
powtórzenie głosem usłyszanych dwóch i trzech dźwięków
oraz określenie czy były wesołe czy smutne

      Słuch harmoniczny:
rozpoznanie ilości zagranych dźwięków

      Poczucie tonalne:
dośpiewanie jednym dźwiękiem zakończenia melodii                            

      Wyobraźnia muzyczna:
do zagranej melodii dośpiewanie  kilkudźwiękowej melodyjki

II. PAMIĘĆ MUZYCZNA   

powtarzanie głosem dwóch różnych melodii
porównanie dwóch zagranych melodii (taka sama, inna)                                     

III. POCZUCIE RYTMU   

wyklaskanie rytmów na zasadzie „echa”