p. Wioleta Jagieła-Krywult nieobecna od dnia 01-09-2020 r.

do odwołania – zastępstwo- p. Gabriela Łasak

p. Shoko Filek nieobecna do odwołania

p. Anna Jankowska nieobecna do odwołania– zastępstwa od dnia 11-02-2019 r.

p. Witold Dziura nieobecny w dniach 04 – 18-04-2024 r.

p. Tomasz Białowolski nieobecny w dniach  11 – 17-04-2024 r.

p. Magdalena Chrekoff nieobecna do dnia 18-04-2024 r.

p. Urszula Rosół-Knapik nieobecna w dniu 17-04-2024 r.