Klawesyn

klawesyn, kopia Giovanni Petrici / klawesyn, kopia Johannes Moermans

Lutnie

Flety traverso

Kraków do lutni podobny – Radio Kraków

A. Vivaldi: Koncert na dwie wiolonczele g-moll, RV 531, cz.1

Wykonanie Koncertu c-moll BWV 1060 na dwa klawesyny J.S. Bacha

Próby zespołu instrumentów historycznych

Akademia Staropolska, Pieskowa Skała 2023

Busko Zdrój, Sanatorium Marconi – koncert szkolnego zespołu muzyki dawnej z udziałem Baletu Dworskiego

Koncert muzyki dawnej dla uczniów szkoły muzycznej w Miechowie

Koncert zespołu muzyki dawnej w parafii św. Józefa w Podgórzu

lutnia – Julita Wrońska

lutnia – Żaneta Kotarba

orkiestra szkolna pod dyr. T. Płatka, W. Grzybek, G. Bator – Koncert na dwa klawesyny c-moll BWV 1060 J.S. Bacha

Szkolny konkurs zespołów kameralnych

Teatr im. J. Słowackiego, zespół muzyki dawnej na koncercie szkolnym

Dyplomy