Skład Samorządu Uczniowskiego:

Przewodnicząca: Aleksandra Bartuś
Zastępca przewodniczącej: Piotr Dziedzic
Sekretarz: Franciszka Lejmel
Członkowie Samorządu: Hanna Jaworska, Stanisław Maciejewski, Aleksandra
Antkiewicz, Małgorzata Machowska


Aktualności