„ABC Aranżacji” zawiera zbiór uwag, porad, spostrzeżeń i wskazówek metodycznych związanych z nauką aranżacji muzycznych wypracowanych podczas realizacji projektu Erasmus+ zatytułowanego „Muzyczne dziedzictwo Polski, Bułgarii i Niemiec we współczesnej zawodowej edukacji muzycznej” (2020-1-PL01-KA202-082165). Uczestnicząca w projekcie młodzież z trzech krajów spotykała się na międzynarodowych mobilnościach, aby wspólnie wykonywać przygotowane wcześniej zarówno jazzowe, jak i klasyczne aranżacje utworów muzycznych. Poniższe artykuły zostały opracowane przez nauczycieli ze szkół muzycznych, którzy pracowali nad aranżacjami z uczniami biorącymi udział w zajęciach międzynarodowych.

The ‘Arrangement ABC’ contains a set of comments, advices, observations and methodological guidelines related to teaching musical arrangements, which were worked out during the Erasmus+ project entitled: „Musical Heritage of Poland, Bulgaria and Germany in Contemporary Professional Music Education” (2020-1-PL01-KA202-082165). The youths from the three countries, who participated in the project activities, had international meetings to learn and to perform together both the jazz and classical arrangements of musical works, they had prepared priorly. The following articles were developed by teachers from music schools who worked on arrangements with students participating in international activities.


Logowanie do dziennika

Projekty Erasmus+

Intrumenty historyczne, ludowe i etniczne

Zapraszamy na nasz kanał…

Logo YouTube

Darowizny

Pomoc Ukrainie

Facebook