Szanowni Uczestnicy Międzynarodowego Konkursu dla Młodych Aranżerów Chameleon+  

Wyniki Międzynarodowego Konkursu dla Młodych Aranżerów ”Chameleon+”  / 
Results of the International Competition for Young Arrangers “Chameleon+”,  

Name and Surname  Emblem  / godło Prize / nagroda 
Piotr Masłowski (PL) Kameleon Logo 1st Prize 
Jakub Zawisz (PL) N1H88 2nd Prize 
Maria Szczapa (PL) KAPKA2 3rd Prize 
Radosław Broda (PL) ExpessoPatronum-1456 3rd Prize 
Peter Kostadinov (BG) Sith07 3rd Prize 
Blanka Romańska (PL) Tagia Honourable mention 
Jakub Kwaśny (PL) Lapis Honourable mention 
Julia Szarek  (PL) Szalia Honourable mention 
Maria Szczapa  (PL) KAPKA  Honourable mention 
Catrin Georgieva (BG) Delta Honourable mention 
Hanna Ważna (PL) Onomatopeja Participation 
Karolina Kaczówka (PL) Karola Paritcipation 
Angelica Popova (BG) Reno Paritcipation 

Nuty aranżacji nadesłanych na konkurs zostały wydane w publikacji PDF dostępnej tutaj: 
The scores submitted for the competition have been issued in the PDF form available here:  

Obraz zawierający tekst, tablica suchościerna

Opis wygenerowany automatycznieChameleon.scores.pdf  

Oficjalne ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród odbyło się w dniu 6 czerwca 2023 podczas inauguracji międzynarodowych Dni Projektu Erasmus+ w Krakowie, w Szkole Muzycznej I i II st. im. B. Rutkowskiego. Natomiast 10 czerwca podczas koncertu finałowego został wykonany utwór nagrodzony I miejscem.   

Gratulujemy Laureatom a wszystkim Uczestnikom dziękujemy serdecznie za udział w konkursie!  

The official announcement of the results and the awards ceremony took place on June 6, 2022 during the inauguration of the International Erasmus+ Project Days in Kraków in the Bronisław Rutkowski Music School. The First Prize Winner’s piece was performed during the Final Concert on June 10, 2022. 

Congratulations to the Winners and many thanks to all the Participants of the competition!  

We encourage you to follow the latest news about our project on the website: https://sm1krakow.eu/erasmus/  


Archiwum:

Flaga Polski - miniatura do polskiej wersji stronyDrodzy uczniowie SM I i II stopnia im. B. Rutkowskiego w Krakowie!

Jeśli interesujecie się nowymi, twórczymi opracowaniami znanych melodii i ich ciekawą harmonizacją, to serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Międzynarodowym Konkursie dla Młodych Aranżerów Chameleon+, organizowanym w ramach projektu w programie Erasmus + przez naszą szkołę, we współpracy z partnerskimi szkołami z Burgas (Bułgaria) i Mellrichstadt (Niemcy). Celem konkursu jest rozwijanie i wspieranie współczesnych metod aranżacyjnych i kompozytorskich, zaś przedmiotem nowe opracowania popularnych i lubianych polskich, bułgarskich oraz niemieckich piosenek dziecięcych.

Bardzo liczymy na Wasze zainteresowanie konkursem i kreatywność prac. Pedagodzy naszej szkoły wspierać Was będą z pewnością swą profesjonalną pomocą, a niniejszy blog także postara się przybliżyć Wam arkana ciekawej sztuki aranżacji. W cyklu „ABC aranżacji” zamierzamy bowiem zamieszczać posty nauczycieli-aranżerów, w których znajdziecie pomocne wskazówki do swej twórczej pracy Młodego Aranżera Chameleon-a+.

A zatem … do dzieła!
Po regulamin oraz wszelkie szczegóły konkursu odsyłamy do załączników. 

Organizatorzy – koordynatorzy projektu 
Grzegorz Łobodziński
Sylwia Romek
Daria Onderka-Woźniak

UWAGA!
Wychodząc naprzeciw zapytaniom kandydatów na uczestników konkursu organizatorzy zdecydowali się na wprowadzenie następujących zmian w regulaminie (w załączeniu Regulamin z Aneksem z dn. 2021-12-17 ):

W punkcie 5 dodaje się zapis:

Dopuszcza się montaż nagrania audiowizualnego w następujących przypadkach:
– aranżacja z wykorzystaniem produkcji komputerowej
– bardzo duży skład wykonawczy, wymagający z przyczyn obiektywnych oddzielnych nagrań np. chóru, orkiestry, wokalistów itp.

 W przypadku wyboru partytury jako medium zapisu, dopuszcza się dołączenie nagrania audio lub wideo w dowolnej formie: demo z programu komputerowego, produkcja komputerowa, nagranie na żywo.

W punkcie 7 zapis:
Zgłoszenia należy nadesłać (…) do dnia  31 grudnia 2021

zostaje zastąpiony zapisem:
Termin nadsyłania zgłoszeń zostaje przedłużony do dnia 31 stycznia 2022Flaga Wielkiej Brytanii - miniatura do angielskiej wersji stronyDear students of the Erasmus+ partner schools,

If you are interested in new, creative arrangements of known melodies we invite you to take part in the “Chameleon +” International Competition for Young Arrangers. It is organised, as a part of the Erasmus+ project, by the B. Rutkowski Primary and Secondary Music School in Cracow (Poland) in cooperation with the NUMSI „Prof. Pancho Vladigerov” State School of Music and Performing Arts in Burgas (Bulgaria) and the Martin-Pollich-Gymnasium in Mellrichstadt (Germany). Developing of modern methods of music arrangement and composition is the aim of the competition, whilst working out new versions of popular Polish, Bulgarian and German children’s songs is its subject matter.

We count on your interest in our competition as well as on your creativity very much. Your pedagogues will certainly support you with their professional help. In the „Arrangement ABC” cycle in this blog you will find some posts of teachers-arrangers containing helpful tips for your creative work as the “Chameleon+” young arrangers. 

So … Let’s start working!

The regulations and other documents of the competition can be find in the files attached hereby.

Organisers – coordinators of the project
Grzegorz Łobodziński
Sylwia Romek
Daria Onderka-Woźniak

ATTENTION!
Responding to the inquiries of candidates for the competition, the organizers decided to introduce the following changes to the regulations (Regulations and the Appendix issued December 17, 2021 are attached):

In point 5, the following entry is added:

It is allowed to prepare an audiovisual recording in the following cases:
– arrangement making use of computer production
– a very large performing ensemble, requiring separate recordings for objective reasons, e.g. of a choir, orchestra, vocalists, etc. 

If a score is chosen as the recording medium, it is allowed to include an audio or video recording in any form: demo material from a computer program, computer production or live recording.

And in point 7 the statement: “Applications should be sent (…) by December 31, 2021” is now replaced by the following:
The deadline for submitting applications is extended until January 31, 2022.Logo konkursu Chameleon +

Wydarzenie na Facebooku: https://www.facebook.com/events/130497272408228

Logowanie do dziennika

Projekty Erasmus+

Intrumenty historyczne, ludowe i etniczne

Zapraszamy na nasz kanał…

Logo YouTube

Darowizny

Pomoc Ukrainie

Facebook