Szanowni Uczestnicy Międzynarodowego Konkursu dla Młodych Aranżerów Chameleon+  

Przedstawiamy listę osób nagrodzonych w konkursie w kolejności alfabetycznej: 

Delta 
Expresso Patronum 1456 
Kameleon Logo 
Kapka 
Kapka 2 
Lapis 
N1H88 
Sith07 
Szalia 
Taiga 

Oficjalne ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród odbędzie się podczas inauguracji Międzynarodowego Spotkania Projektu Erasmus+ w Krakowie, które odbędzie się 6 czerwca o godz. 14.30 w Szkole Muzycznej I i II st. im. B. Rutkowskiego. Natomiast 10 czerwca o godz. 18.00 podczas koncertu finałowego zostanie wykonany utwór nagrodzony I miejscem.  

Serdecznie zapraszamy do udziału w tych wydarzeniach! 

Gratulujemy Laureatom a wszystkim Uczestnikom dziękujemy serdecznie za udział w konkursie! 

Zachęcamy do śledzenia aktualnych wiadomości na temat naszego projektu na stronie internetowej: https://sm1krakow.eu/erasmus/ 


Dear Participants of the International Competition for Young Arrangers Chameleon +

It is our pleasure to announce the Winners of our contest. Here we present to you the complete list in alphabetical order: 

Delta 
Expresso Patronum 1456 
Kameleon Logo 
Kapka 
Kapka 2 
Lapis 
N1H88 
Sith07 
Szalia 
Taiga 

The official announcement of the results and the awards ceremony will take place during the inauguration of the International Erasmus+ Project Meeting in Kraków on June 6, 2022 at 2.30 p.m. at the Bronisław Rutkowski Music School. The First Prize Winner’s piece will be performed during the Final Concert on June 10, 2022 at 6.00 p.m. 

Congratulations to the Winners and many thanks to all the Participants of the competition! 

We encourage you to follow the latest news about our project on the website: https://sm1krakow.eu/erasmus/ 


Archiwum:

Flaga Polski - miniatura do polskiej wersji stronyDrodzy uczniowie SM I i II stopnia im. B. Rutkowskiego w Krakowie!

Jeśli interesujecie się nowymi, twórczymi opracowaniami znanych melodii i ich ciekawą harmonizacją, to serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Międzynarodowym Konkursie dla Młodych Aranżerów Chameleon+, organizowanym w ramach projektu w programie Erasmus + przez naszą szkołę, we współpracy z partnerskimi szkołami z Burgas (Bułgaria) i Mellrichstadt (Niemcy). Celem konkursu jest rozwijanie i wspieranie współczesnych metod aranżacyjnych i kompozytorskich, zaś przedmiotem nowe opracowania popularnych i lubianych polskich, bułgarskich oraz niemieckich piosenek dziecięcych.

Bardzo liczymy na Wasze zainteresowanie konkursem i kreatywność prac. Pedagodzy naszej szkoły wspierać Was będą z pewnością swą profesjonalną pomocą, a niniejszy blog także postara się przybliżyć Wam arkana ciekawej sztuki aranżacji. W cyklu „ABC aranżacji” zamierzamy bowiem zamieszczać posty nauczycieli-aranżerów, w których znajdziecie pomocne wskazówki do swej twórczej pracy Młodego Aranżera Chameleon-a+.

A zatem … do dzieła!
Po regulamin oraz wszelkie szczegóły konkursu odsyłamy do załączników. 

Organizatorzy – koordynatorzy projektu 
Grzegorz Łobodziński
Sylwia Romek
Daria Onderka-Woźniak

UWAGA!
Wychodząc naprzeciw zapytaniom kandydatów na uczestników konkursu organizatorzy zdecydowali się na wprowadzenie następujących zmian w regulaminie (w załączeniu Regulamin z Aneksem z dn. 2021-12-17 ):

W punkcie 5 dodaje się zapis:

Dopuszcza się montaż nagrania audiowizualnego w następujących przypadkach:
– aranżacja z wykorzystaniem produkcji komputerowej
– bardzo duży skład wykonawczy, wymagający z przyczyn obiektywnych oddzielnych nagrań np. chóru, orkiestry, wokalistów itp.

 W przypadku wyboru partytury jako medium zapisu, dopuszcza się dołączenie nagrania audio lub wideo w dowolnej formie: demo z programu komputerowego, produkcja komputerowa, nagranie na żywo.

W punkcie 7 zapis:
Zgłoszenia należy nadesłać (…) do dnia  31 grudnia 2021

zostaje zastąpiony zapisem:
Termin nadsyłania zgłoszeń zostaje przedłużony do dnia 31 stycznia 2022Flaga Wielkiej Brytanii - miniatura do angielskiej wersji stronyDear students of the Erasmus+ partner schools,

If you are interested in new, creative arrangements of known melodies we invite you to take part in the “Chameleon +” International Competition for Young Arrangers. It is organised, as a part of the Erasmus+ project, by the B. Rutkowski Primary and Secondary Music School in Cracow (Poland) in cooperation with the NUMSI „Prof. Pancho Vladigerov” State School of Music and Performing Arts in Burgas (Bulgaria) and the Martin-Pollich-Gymnasium in Mellrichstadt (Germany). Developing of modern methods of music arrangement and composition is the aim of the competition, whilst working out new versions of popular Polish, Bulgarian and German children’s songs is its subject matter.

We count on your interest in our competition as well as on your creativity very much. Your pedagogues will certainly support you with their professional help. In the „Arrangement ABC” cycle in this blog you will find some posts of teachers-arrangers containing helpful tips for your creative work as the “Chameleon+” young arrangers. 

So … Let’s start working!

The regulations and other documents of the competition can be find in the files attached hereby.

Organisers – coordinators of the project
Grzegorz Łobodziński
Sylwia Romek
Daria Onderka-Woźniak

ATTENTION!
Responding to the inquiries of candidates for the competition, the organizers decided to introduce the following changes to the regulations (Regulations and the Appendix issued December 17, 2021 are attached):

In point 5, the following entry is added:

It is allowed to prepare an audiovisual recording in the following cases:
– arrangement making use of computer production
– a very large performing ensemble, requiring separate recordings for objective reasons, e.g. of a choir, orchestra, vocalists, etc. 

If a score is chosen as the recording medium, it is allowed to include an audio or video recording in any form: demo material from a computer program, computer production or live recording.

And in point 7 the statement: “Applications should be sent (…) by December 31, 2021” is now replaced by the following:
The deadline for submitting applications is extended until January 31, 2022.Logo konkursu Chameleon +

Wydarzenie na Facebooku: https://www.facebook.com/events/130497272408228

Logowanie do dziennika

Erasmus+

Logo programu Erasmus+: okrągłe niebieskie logo z dwunastoma gwiazdami, w środku nuta z ogonkiem, który jest w kolorach flag trzech krajów partnerskich: Polski, Niemiec i Bułgarii

Zapraszamy na nasz kanał…

Logo YouTube

Darowizny

Pomoc Ukrainie

Facebook