Szanowni Państwo,

z uwagi na ogłoszone decyzje dotyczące zagrożenia epidemicznego, w okresie od 22 marca do 9 kwietnia 2021 r., nauka w naszej Szkole będzie odbywała się w systemie zdalnym.

Jednocześnie z uwagi na to, że został utrzymany w mocy przepis pozwalający ustalić inny niż zdalny sposób realizowania zajęć, gdy nie mogą być one realizowane z wykorzystaniem środków i metod kształcenia na odległość (§ 2b ust. 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19) w wyjątkowych przypadkach istnieje możliwość uzyskania zgody Dyrekcji na korzystanie ze szkolnych pomieszczeń w celu:

  • odbycia konsultacji z nauczycielem przez uczniów klas najwyższych (I i II stopień) – 1 raz w tygodniu,
  • rejestracji audio-video celem zgłoszenia ucznia do konkursu,
  • samodzielnego ćwiczenia ucznia – do 1,5 godz. dziennie.

Wyrażenie zgody w w/w przypadkach odbędzie się na podstawie podań w tej sprawie do Dyrekcji zawierających dokładne terminy (wraz z podaniem przedziału godzinowego) pobytu w Szkole oraz zwięzłe uzasadnienie – dotyczy to także osób, które w ostatnim okresie uzyskały podobną zgodę (podanie należy złożyć na nowo).

W ślad za komunikatem Centrum Edukacji Artystycznej uprzejmie informujemy, że udzielanie w/w zgód będzie ograniczane w obecnym czasie wyłącznie do niezbędnego minimum.

Link do komunikatu CEA

https://cea-art.pl/powrot-do-nauczania-zdalnego-uczniow-klas-i-iii-szkoly-podstawowej/

Proszę o odpowiedzialność i rozwagę w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo własne oraz wszystkich, z którymi mamy bezpośredni kontakt.

Życzę zdrowia i optymizmu

Marta Nowaczyk – Łapińska

Logowanie do dziennika

Projekty Erasmus+

Intrumenty historyczne, ludowe i etniczne

Zapraszamy na nasz kanał…

Logo YouTube

Darowizny

Pomoc Ukrainie

Facebook