Lista przyjętych do Szkoły Muzycznej I stopnia

Poniżej zamieszczamy listę kandydatów przyjętych do Szkoły Muzycznej I st. im. B. Rutkowskiego w Krakowie:

Kandydaci przyjęci proszeni są o potwierdzenie podjęcia nauki w szkole poprzez dobrowolne wpłacenie darowizny na Radę Rodziców w wysokości 60 zł do dnia 26 czerwca 2020 r.

Nr konta: 97 1240 4432 1111 0000 4724 7152


Lista przyjętych do Szkoły Muzycznej II stopnia

Poniżej zamieszczamy listę kandydatów przyjętych do Szkoły Muzycznej II st. im. B. Rutkowskiego w Krakowie:

Kandydaci przyjęci proszeni są o potwierdzenie podjęcia nauki w szkole poprzez dobrowolne wpłacenie darowizny na Radę Rodziców w wysokości 60 zł do dnia 26 czerwca 2020 r.

Nr konta: 97 1240 4432 1111 0000 4724 7152


Uwaga! Wyznaczamy termin składania pozostałych załączników.

Szczegóły:

Logowanie do dziennika

Projekty Erasmus+

Intrumenty historyczne, ludowe i etniczne

Zapraszamy na nasz kanał…

Logo YouTube

Darowizny

Pomoc Ukrainie

Facebook