Ze względów organizacyjnych uprzejmie prosimy o potwierdzenie podjęcia nauki w naszej szkole wpłatą darowizny na rzecz szkoły  w wysokości 60 zł, lub złożeniem pisemnej deklaracji w wypadku, gdy potwierdzenie darowizną jest niemożliwe,  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 czerwca 2018 r. 

numer konta: 97 1240 4432 1111 0000 4724 7152

 

Wyniki – pobierz plik

Logowanie do dziennika

Projekty Erasmus+

Intrumenty historyczne, ludowe i etniczne

Zapraszamy na nasz kanał…

Logo YouTube

Darowizny

Pomoc Ukrainie

Facebook