Ze względów organizacyjnych uprzejmie prosimy o potwierdzenie podjęcia nauki w naszej szkole wpłatą darowizny na rzecz szkoły  w wysokości 60 zł, lub złożeniem pisemnej deklaracji w wypadku, gdy potwierdzenie darowizną jest niemożliwe,  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 czerwca 2017 r. 

numer konta: 971240 4432 1111 0000 4724 7152

 

WYNIKI EGZAMINÓW WSTĘPNYCH – SM I ST.

Sekcja Instrumentów Smyczkowych

Skrzypce
PRZYJĘCI
202
203
220
244
224
241
307
270
252
212
243
308
259
216
227

REZERWA
242
215
302
280
248
271
232
266

Altówka
PRZYJĘCI
407
440

REZERWA
401
431
436

Wiolonczela
PRZYJĘCI
274
438

Kontrabas
PRZYJĘCI
293
427

Harfa
PRZYJĘCI
263
REZERWA
437
425
231
424

Gitara
PRZYJĘCI
419
268
223
423
433
209
218

REZERWA
430
418
281
240
415
210
287
428
279
411
435
400
230

Sekcja Instrumentów Klawiszowych
PRZYJĘCI
211
295
305
304
292
276
296
LISTA REZERWOWA
226
306
278
219
277
246
236
298
238
204
200
229
213
201
267

256
222
245
310
228
312
214
303
290
291
207
208
297
284

Sekcja Instrumentów Dętych, Akordeonu i Perkusji
Cykl 6-letni (dziecięcy)

Flet
273
288
rezerwa
311
289

Klarnet
rezerwa
249

Saksofon
251
275
rezerwa
257

Trąbka
239
281
272

Waltornia
233

Akordeon
221

Perkusja
262
264
rezerwa
265
237
285
217

Cykl 4-letni (młodzieżowy)

Flet
408
234
403
rezerwa
446
420
402
432
421
413

Obój
446

Klarnet
426
444
rezerwa
416

Saksofon
439
rezerwa
427
406

Puzon
410

Trąbka
422
rezerwa
417

Akordeon
409

Perkusja
441
405
rezerwa
429
434
414

Logowanie do dziennika

Projekty Erasmus+

Intrumenty historyczne, ludowe i etniczne

Zapraszamy na nasz kanał…

Logo YouTube

Darowizny

Pomoc Ukrainie

Facebook