W nawiązaniu do komunikatu z 28 kwietnia br. uprzejmie informujemy, że zajęcia grupowe przywrócone od 4 maja do formy stacjonarnej będą się odbywać wg dotychczasowych grafików.

W przypadku problemów z uczestnictwem dziecka w zajęciach stacjonarnych w szkole możliwy jest udział w lekcji zdalnie poprzez platformę Teams – w porozumieniu z nauczycielem prowadzącym (dotyczy zarówno zajęć grupowych jak i lekcji z przedmiotu głównego).

W przypadkach najmłodszych uczniów, którzy muszą oczekiwać w szkole na kolejne zajęcia, np. gdy lekcja instrumentu nie następuje bezpośrednio po zajęciach teoretycznych (lub odwrotnie) w razie potrzeby zapewnimy „poczekalnię” zlokalizowaną w części szatni przy portierni.

Szkoła będzie otwarta do godz. 21.00.

Kolejne informacje, także odnośnie form tegorocznych egzaminów promocyjnych będą przekazane niezwłocznie po ogłaszanych decyzjach państwowych.

Logowanie do dziennika

Erasmus+

Logo programu Erasmus+: okrągłe niebieskie logo z dwunastoma gwiazdami, w środku nuta z ogonkiem, który jest w kolorach flag trzech krajów partnerskich: Polski, Niemiec i Bułgarii

Zapraszamy na nasz kanał…

Logo YouTube

Darowizny

Pomoc Ukrainie

Facebook