W ślad za informacjami przedstawionymi w dniu 28 kwietnia br. podczas konferencji Premiera RP i Ministra Zdrowia uprzejmie informujemy, że od 4 maja br. zajęcia w naszej szkole będą realizowane w następującym trybie:

SM I stopnia – nauka stacjonarna: zajęcia indywidualne oraz zajęcia grupowe w klasach 1-3 cyklu 6-letniego oraz klasie 1 cyklu 4-letniego
+ możliwość odbywania konsultacji z uczniami kończącymi szkołę

SM II stopnia – nauka stacjonarna – tylko zajęcia z przedmiotu głównego w klasie 1 (wszystkie specjalności)
+ możliwość odbywania konsultacji w klasach dyplomowych

Nauka zdalna w pozostałych klasach SM I i II stopnia

Mając na względzie dobro naszych Uczniów i w odpowiedzi na Państwa liczne wnioski o umożliwienie odbywania zajęć stacjonarnych w naszej szkole uprzejmie informuję, że dopuszczam także możliwości:

– organizowania prób mających na celu przygotowanie do egzaminu dyplomowego, włącznie z uczniami zaangażowanymi w przygotowywanie i realizację recitali dyplomowych,

– realizowania nagrań celem udziałów uczniów w konkursach.

W powyższych przypadkach Nauczycieli proszę o przekazywanie do sekretariatu drogą mailową aktualnych informacji o terminach odbywania tych zajęć (bez konieczności składania podań w tej sprawie).

W innych wyjątkowych sytuacjach Rodzice lub Nauczyciele mogą składać podania o wydanie zgody na odbywanie zajęć stacjonarnych, które w miarę możliwości będą rozpatrywane pod kątem korzyści dla ucznia.

Zobowiązuję Nauczycieli do bezwzględnego przestrzegania zasad reżimu sanitarnego wg obowiązujących w szkole procedur jak również bardzo proszę o przestrzeganie tych zasad wszystkich Państwa przebywających w powyższych przypadkach na terenie szkoły.

Oczywiście organizacja zajęć prowadzonych w szkole w w/w okolicznościach może mieć miejsce tylko za zgodą wszystkich zainteresowanych – rodziców, nauczycieli, uczniów pełnoletnich.

W dalszym ciągu prosimy o ograniczenie do minimum czasu przebywania w szkole oraz by możliwie wszystkie sprawy kierować do nas drogą mailową lub telefonicznie, a dokumenty konieczne do przekazania wrzucać do urny przy portierni.

Liczymy, że maj okaże się miesiącem, w którym powrót do nauczania stacjonarnego wszystkich uczniów stanie się realny.

Będziemy informować niezwłocznie o wszelkich decyzjach w tym zakresie.

Z wyrazami szacunku,
Marta Nowaczyk-Łapińska

Logowanie do dziennika

Projekty Erasmus+

Intrumenty historyczne, ludowe i etniczne

Zapraszamy na nasz kanał…

Logo YouTube

Darowizny

Pomoc Ukrainie

Facebook