Szkoła Muzyczna I i II st. im. Bronisława Rutkowskiego w Krakowie, 30-529 Kraków, ul. Józefińska 10 
we współpracy z Centrum Edukacji Artystycznej / MKiDN

organizuje wykład i warsztaty, adresowane do nauczyciele szkolnictwa artystycznego
z cyklu Muzyka współczesna nie boli, pt. 
Muzyka Marka Stachowskiego na lekcji kształcenia słuchu,
które poprowadzi prof. AMKP dr hab. Agnieszka Draus

Wykład i warsztaty odbędą się w trybie online w dniu 28 kwietnia 2021 r, o godz. 16.00.
 

Spotkanie obejmować będzie dwie części:

  • w części I – WYKŁADZIE (ok. 45 min.) – autorka przybliży postać i muzykę Marka Stachowskiego, w kontekście formacji twórczej zwanej Krakowską Szkołą Kompozytorską;

  • w części II – WARSZTATACH (ok. 45 min.) – zaprezentuje konkretne przykłady z utworów Stachowskiego oraz możliwości ich wykorzystania podczas lekcji kształcenia słuchu, z uwzględnieniem określonych problemów dydaktycznych. 

Wykłady i warsztaty dla nauczycieli prowadzone były przez dr hab. Agnieszkę Draus z Akademii Muzycznej w Krakowie w kilku placówkach edukacyjnych. Ostatnia edycja odbyła się w 2019 roku, w Zespole Szkół Muzycznych im. M. Karłowicza w Krakowie. W naszej szkole impreza odbędzie się po raz pierwszy. Tematyka spotkania wpisuje się w problematykę poruszaną przez prelegentkę w swoich wystąpieniach, tj. znajomości, adekwatności i możliwości wykorzystania muzyki współczesnej w kształceniu słuchu uczniów szkół muzycznych II stopnia. Celem tegorocznego spotkania będzie popularyzacja twórczości Marka Stachowskiego, krakowskiego, wyróżniającego się kompozytora XX wieku.

Dr hab. Agnieszka Draus – profesor w Katedrze Teorii i Interpretacji Dzieła Muzycznego Akademii Muzycznej w Krakowie, Dziekan Wydziału Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie, sekretarz Zarządu Sekcji Muzykologów Związku Kompozytorów Polskich, dyplomowany nauczyciel przedmiotów ogólnomuzycznych w Państwowej Szkole Muzycznej II st. im. Władysława Żeleńskiego w Krakowie, wiceprezes Fundacji Pro Musica Bona. W dotychczasowej działalności naukowej koncentruje się z jednej strony na problematyce muzyki XX i XXI wieku, ze szczególnym uwzględnieniem sakralnego teatru muzycznego, zwłaszcza twórczości najwybitniejszego krakowskiego kompozytora – Krzysztofa Pendereckiego oraz największego, niemieckiego twórcy współczesnego – Karlheinza Stockhausena, z drugiej strony na twórczości Witolda Lutosławskiego i  Marka Stachowskiego. W roku 2011 w wydawnictwie Akademii Muzycznej w Krakowie opublikowała książkę pt. Cykl sceniczny “Licht” Karlheinza Stockhausena. Muzyczny teatr świata, w 2016 pierwszą monografię autora Ptaków, pt. Brzmienie i sens. Studia nad twórczością Marka Stachowskiego. Jest także współautorką (wraz z Joanną Wiśnios) Atlasu operowego dla młodzieży (Warszawa 2019).  

Prowadzi zajęcia ze studentami i młodzieżą szkolną w zakresie historii muzyki, literatury, analizy muzycznej i metodologii pracy naukowej oraz kształcenia słuchu, harmonii i metodyki prowadzenia zajęć ogólnomuzycznych. Od lat aktywnie działa przy organizacji projektów w macierzystych instytucjach jak i popularyzując muzykę w innych instytucjach edukacyjnych.

UWAGA:

  • link do spotkania: KLIKNIJ TUTAJ
  • prosimy o podanie pełnego imienia i nazwiska podczas dołączania się do spotkania
  • osoby, które pragną uzyskać zaświadczenie o udziale w wykładzie i warsztatach, proszone są o zgłoszenie tego do sekretariatu szkoły: sekretariat@sm1krakow.pl 

Logowanie do dziennika

Projekty Erasmus+

Intrumenty historyczne, ludowe i etniczne

Zapraszamy na nasz kanał…

Logo YouTube

Darowizny

Pomoc Ukrainie

Facebook