Aktualizacja informacji z 23-04-2021

Szanowni Państwo,

przedłużający się okres zdalnego nauczania coraz częściej negatywnie odbija się na samopoczuciu naszych uczniów, ich postawach a niekiedy i postępach. Zgłaszane są przypadki zniechęcenia przy jednoczesnej chęci realnego kontaktu ze szkołą, nauczycielami – czego jednoznaczna przyczyna tkwi w specyfice nauczania zdalnego trwającego przecież już od ponad roku.

Mając na względzie dobro naszych Uczniów, zwłaszcza najmłodszych oraz w odpowiedzi na Państwa liczne wnioski o umożliwienie odbywania zajęć stacjonarnych w naszej szkole uprzejmie informuję, że dopuszczam możliwości:

– prowadzenia zajęć indywidualnych w szkole w systemie hybrydowym – wg ustaleń z nauczycielem – dla klas 1-3 SM I stopnia oraz klasy 1 SM II stopnia,

– odbywania konsultacji z nauczycielami uczniów przygotowujących się do egzaminów wstępnych,

– odbywania konsultacji z nauczycielami uczniów kończących szkołę II stopnia, w tym organizowania prób mających na celu przygotowanie do egzaminu dyplomowego, włącznie uczniami będącymi członkami zespołów akompaniujących dyplomantom,

– realizowania nagrań celem udziałów uczniów w konkursach.

W powyższych przypadkach Nauczycieli proszę o przekazywanie do sekretariatu drogą mailową aktualnych informacji o terminach odbywania tych zajęć (bez konieczności składania podań w tej sprawie).

W innych wyjątkowych sytuacjach Rodzice lub Nauczyciele mogą składać podania o wydanie zgody na odbywanie zajęć hybrydowych, które w miarę możliwości zawsze będą rozpatrywane pod kątem korzyści dla ucznia.

Zobowiązuję Nauczycieli do bezwzględnego przestrzegania zasad reżimu sanitarnego wg obowiązujących w szkole procedur jak również bardzo proszę o przestrzeganie tych zasad wszystkich Państwa przebywających w powyższych przypadkach na terenie szkoły.

Oczywiście organizacja zajęć prowadzonych w szkole w w/w okolicznościach może mieć miejsce tylko za zgodą wszystkich zainteresowanych – rodziców, nauczycieli, uczniów pełnoletnich.

W dalszym ciągu prosimy o ograniczenie do minimum czasu przebywania w szkole oraz by możliwie wszystkie sprawy kierować do szkoły drogą mailową lub telefonicznie, a dokumenty konieczne do przekazania wrzucać do urny przy portierni.

Liczymy, że maj okaże się miesiącem, w którym powrót do nauczania stacjonarnego stanie się realny.

Będziemy informować niezwłocznie o wszelkich decyzjach w tym zakresie.

Z wyrazami szacunku,
Marta Nowaczyk-Łapińska

Logowanie do dziennika

Projekty Erasmus+

Intrumenty historyczne, ludowe i etniczne

Zapraszamy na nasz kanał…

Logo YouTube

Darowizny

Pomoc Ukrainie

Facebook