Poniżej zamieszczamy listę kandydatów przyjętych do Szkoły Muzycznej I st. im. B. Rutkowskiego w Krakowie:

Kandydaci przyjęci proszeni są o potwierdzenie podjęcia nauki w szkole poprzez dobrowolne wpłacenie darowizny na Radę Rodziców w wysokości 60 zł do dnia 26 czerwca 2020 r.

Nr konta: 97 1240 4432 1111 0000 4724 7152

Zapraszamy na nasz kanał…

Logo YouTube

Folking Erasmus+

Logo projektu Erasmus+

Facebook

Logo Festiwalu Srebrna Szybka