Misja szkoły: „Wychowanie przez sztukę”

„Wychowanie przez muzykę jest najznakomitsze,
bowiem rytm i harmonia
najgłębiej wnikają w duszę,
pobudzając w niej odwagę i przyzwoitość.”

Sokrates

System nauki w szkole oparty jest na indywidualnych lekcjach instrumentu głównego (wokalistyka w szkole II stopnia) oraz na zajęciach zbiorowych – przedmioty ogólnomuzyczne, zespół, chór, orkiestra, Big Band.

Szkoła przygotowuje instrumentalistów i wokalistów do działań estradowych oraz do dalszego kształcenia w kierunku muzycznym.

Celem działania szkoły jest profesjonalne kształcenie dzieci i młodzieży jak również ich umuzykalnianie.

W szkole realizowane są tylko przedmioty muzyczne – bez przedmiotów ogólnokształcących.

Przyjazna atmosfera, dbałość o dobro i potrzeby uczniów, świadome pełnienie roli wychowawczej stanowią podstawę całego realizowanego procesu kształcenia.