W listopadzie uczniowie z klasy III a historii muzyki pod kierunkiem Pana Mateusza Borkowskiego wzięli udział w II edycji konkursu „Pamięć” organizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca w Warszawie we współpracy z Centrum Edukacji Artystycznej. Celem konkursu był opis i dokumentacja grobu polskich artystów muzyków i artystów sztuki tańca. Uczniowie wybrali postać Bolesława Wallek-Walewskiego (1885-1944), polskiego kompozytora, dyrygenta, wykładowcy i dyrektora Konserwatorium Towarzystwa Muzycznego w Krakowie. W ramach projektu w listopadzie 2019 roku uczniowie odwiedzili grobowiec kompozytora na Cmentarzu Rakowickim, który wspólnie uporządkowali. Częścią projektu była również lekcja o kompozytorze, stworzenie biogramu do encyklopedii oraz dokumentacja fotograficzna. W rezultacie 22 czerwca 2020 roku uczniowie otrzymali ex aequo jedną z trzech głównych nagród.

Więcej informacji na: https://imit.org.pl/programy/inne/4445

Logowanie do dziennika

Projekty Erasmus+

Intrumenty historyczne, ludowe i etniczne

Zapraszamy na nasz kanał…

Logo YouTube

Darowizny

Pomoc Ukrainie

Facebook