Zaproszenie do składania ofert na zadanie: ZAGOSPODAROWANIE TERENU WNĘTRZA PODWÓRZOWEGO SZKOŁY MUZYCZNEJ I i II STOPNIA PRZY ULICY JÓZEFIŃSKIEJ W KRAKOWIE, DZ. NR 90 OBR. 13 PODGÓRZE, W ZAKRESIE BUDOWY OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY W MIEJSCU PUBLICZNYM

Logowanie do dziennika

Projekty Erasmus+

Intrumenty historyczne, ludowe i etniczne

Zapraszamy na nasz kanał…

Logo YouTube

Darowizny

Pomoc Ukrainie

Facebook