Lista kandydatów przyjętych do Szkoły Muzycznej I st.:

Lista kandydatów nieprzyjętych z powodu braku miejsc do Szkoły Muzycznej I st.:


Kandydaci przyjęci proszeni są o potwierdzenie podjęcia nauki w szkole poprzez dobrowolne wpłacenie darowizny na rachunek dochodów własnych w wysokości 80 zł lub informację telefoniczną do Sekretariatu Szkoły.

Nr konta: 20 1020 2892 0000 5602 0591 0981

Listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych opublikowane 4 czerwca 2021 r.:

Logowanie do dziennika

Projekty Erasmus+

Intrumenty historyczne, ludowe i etniczne

Zapraszamy na nasz kanał…

Logo YouTube

Darowizny

Pomoc Ukrainie

Facebook