Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. B. Rutkowskiego
ul. Józefińska 10-12, 30-529 Kraków
tel./faks +48 12 656 09 45
NIP: 679-20-90-759, REGON: 120811850

informuje o ogłoszeniu przetargu nieograniczonego pn:

Remont elewacji frontowej wraz z wymianą stolarki okiennej oraz drzwi do ogrodu w budynku Szkoły Muzycznej I i II stopnia przy ul. Józefińskiej 10-12 w Krakowie

Ogłoszenie o przetargu
– zamieszczono dnia 27.07.2016 r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


Wyjaśnienia do SIWZ 1 – zamieszczono dnia 01.08.2016 r.
Wyjaśnienia do SIWZ 2 – zamieszczono dnia 02.08.2016 r.
Wyjaśnienia do SIWZ 3 – zamieszczono dnia 18.08.2016 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – zamieszczono dnia 13.09.2016 r.

Logowanie do dziennika

Projekty Erasmus+

Intrumenty historyczne, ludowe i etniczne

Zapraszamy na nasz kanał…

Logo YouTube

Darowizny

Pomoc Ukrainie

Facebook