Plan pracy
rok szkolny 2016/2017
Sekcja Fortepianu

8 IX 18.00 Zebranie Rady Pedagogicznej i sekcji (po radzie)
27 IX 18.00 Ślubowanie uczniów kl. 1 (I st.)
18–19 X Warsztaty z prof. B. Bolenem (USA)
19–20 X 9.00;10.30 Koncerty dla szkół
 7–8 (–9) XI Ogólnopolski konkurs PIANOGRANIE
 17 XI  17.00;18.00 Audycje klas 2 i 3
 18 XI  17.00; 18.00 Audycje klas 4 i 5
 7–8 XII  9.00;10.30 Koncerty dla szkół
 20–22 XII Przesłuchania śródroczne I st.
 18-19 I Egzaminy śródroczne II st.
20 I 14.00 Eliminacje do przesłuchań CEA
20 I Termin wystawienia ocen ze wszystkich przedmiotów (wpis do arkuszy ocen)
23–24 I 16.00;18.00 Audycje kl. 1 (I st.)
25 I 19.00 Klasyfikacyjne zebranie Rady Ped.
26 I 16.00;18.00 Audycje uczniów II st.
22–23 II 9.00;10.30 Koncerty dla szkół
11 III Dzień otwarty szkoły (odpracowanie za 2 V)
15 III 19.00 Recitale dyplomowe – część I
17 III 15.00 Przesłuchania techniczne (I st. – sala kameralna)
6 IV 17.00;18.00 Audycje klas 2 i 3
7 IV 17.00;18.00 Audycje klas 4 i 5
10 IV Szkolny Wielkanocny Konkurs Pianistyczny
22 IV 12.30 Międzyszkolny koncert laureatów konkursów wielkanocnych
26–27 IV 9.00;10.30 Koncerty dla szkół
17 V 19.00 Recitale dyplomowe – część II
5-9 VI Egzaminy promocyjne (w tym II st. 7–8 VI)
9 VI Termin wystawienia ocen ze wszystkich przedmiotów (wpis do arkuszy ocen)
14 VI 19.00 Klasyfikacyjne zebranie Rady Ped.
20 VI Koncert w Filharmonii (próby 19 VI)
21 VI 19.00 Zebranie Rady Pedagogi
22 VI Koncerty dyplomantów (I i II st.)
23 VI Zakończenie szkolnych zajęć dydaktycznych

Godziny poszczególnych wydarzeń mogą ulec zmianie.
Terminy koncertów i innych wydarzeń szkolnych podano w planie pracy szkoły.

pdf-ikonaPlan pracy sekcji fortepianu na rok szkolny 2016/2014

Logowanie do dziennika

Projekty Erasmus+

Intrumenty historyczne, ludowe i etniczne

Zapraszamy na nasz kanał…

Logo YouTube

Darowizny

Pomoc Ukrainie

Facebook