Kandydaci przyjęci proszeni są o potwierdzenie podjęcia nauki w szkole poprzez dobrowolne wpłacenie darowizny na rachunek dochodów własnych w wysokości 80 zł lub informację telefoniczną do Sekretariatu w terminie do 12 czerwca 2023 r.

Nr konta: 20 1020 2892 0000 5602 0591 0981


Logowanie do dziennika

Projekty Erasmus+

Intrumenty historyczne, ludowe i etniczne

Zapraszamy na nasz kanał…

Logo YouTube

Darowizny

Pomoc Ukrainie

Facebook