PRZESŁUCHANIA MAKROREGIONALNE

CENTRUM EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ

UCZNIÓW KLAS WIOLONCZELI i KONTRABASU

SZKOŁ MUZYCZNYCH II STOPNIA

 

Uprzejmie informujemy, że nasza szkoła jest organizatorem Przesłuchań CEA uczniów klas wiolonczeli i kontrabasu szkół muzycznych II stopnia Makroregionu II 

Przesłuchania odbędą się w dniach 14 – 15 grudnia 2017 roku (w zależności od ilości zgłoszeń dopuszcza się możliwość organizacji Przesłuchań także 16 grudnia 2017 r.)

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń wyłącznie drogą elektroniczną na adres:
sekretariat@sm1krakow.pl  do dnia 27 listopada 2017 roku.

Zgłoszenie powinno zawierać Kartę zgłoszeniową wg wzoru CEA (pobierz: Karta zgłoszeniowa)

Prosimy o komputerowe i kompletne wypełnienie druku, w tym podanie imion kompozytorów. W rubryce Uwagi można określić preferowany dzień lub porę przesłuchania uczestnika – co zostanie uwzględnione
w miarę możliwości organizacyjnych.

Harmonogram Przesłuchań zamieszczony zostanie na stronie internetowej naszej szkoły: www.sm1krakow.eu w dniu 4 grudnia 2017 roku.

Uczestników oceniać będzie Jury w składzie:
prof. Urszula Marciniec – Mazur – przewodnicząca
mgr Anna Skibińska – Haponiuk
dr Jan Kotula

 

Obowiązujący program:

 

WIOLONCZELA

  1. Etiuda lub kaprys dwudźwiękowy.
  2. Jan Sebastian Bach – preludium z dowolnie wybranej suity na wiolonczelę solo.
  3. Dwie kontrastujące części sonaty staroklasycznej.
  4. Miniatura.

Czas trwania programu do 20 minut.
Program należy wykonać z pamięci.

 

KONTRABAS

  1. Etiuda wykorzystująca elementy pozycji kciukowej (wykonanie solo).
  2. I i II lub III i IV część sonaty staroklasycznej.
  3. Utwór dowolny.

Czas trwania programu do 20 minut.
Program należy wykonać z pamięci.

Logowanie do dziennika

Projekty Erasmus+

Intrumenty historyczne, ludowe i etniczne

Zapraszamy na nasz kanał…

Logo YouTube

Darowizny

Pomoc Ukrainie

Facebook