Warszawa 05.03.2020

KOMUNIKAT CEA
w sprawie przesłuchań muzycznych

Z uwagi na liczne zastrzeżenia, zgłaszane przez pedagogów i rodziców wobec prowadzonych aktualnie przesłuchań instrumentalnych, wokalnych, zespołowych i rytmicznych, Centrum Edukacji Artystycznej uprzejmie informuje, że z dniem 5 marca 2020 r. zostają one wstrzymane.

W przyszłym roku szkolnym 2020/2021 badania jakości kształcenia w szkołach artystycznych będą prowadzone według nowej formuły, która zostanie przedtem skonsultowana ze środowiskiem szkolnictwa artystycznego.

Departament Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej MKiDN
Centrum Edukacji Artystycznej


Przesłuchania CEA – skrzypce i altówka – SM I st.

Szkoła Muzyczna I i II st. im. Bronisława Rutkowskiego w Krakowie jest współorganizatorem Przesłuchań Regionalnych Centrum Edukacji Artystycznej uczniów klas skrzypiec i altówki szkół muzycznych I stopnia, które odbędą się w dniu 25-26 marca 2020 roku (zależnie od ilości uczestników dopuszcza się możliwość kontynuacji przesłuchań dnia 27 marca).

Zgłoszenia należy przesłać w formie elektronicznej na adres sekretariat@sm1krakow.pl
w nieprzekraczalnym terminie – z uwagi na ferie zimowe w regionie małopolskim – do 6 marca 2020 roku.

Z uwagi na przewidywaną ilość uczestników uprzejmie prosimy o przesyłanie zgłoszeń składających się z następujących elementów:

1) Karty zgłoszeniowej – do pobrania pod adresem https://cea-art.pl/przesluchania-cea/ – uwaga: format .jpg lub .pdf (skan)

2) Karty punktacyjnej – w zakresie danych ucznia, nauczyciela/szkoły i wykonywanego programu –  do pobrania pod adresem https://cea-art.pl/przesluchania-cea/
uwaga: wyłącznie format  .doc

Uprzejmie prosimy o kompletne i czytelne wypełnianie w/w dokumentów.


Przesłuchania CEA – śpiew – SM II st.

Szkoła Muzyczna I i II st. im. Bronisława Rutkowskiego w Krakowie jest współorganizatorem Przesłuchań Makroregionalnych Centrum Edukacji Artystycznej uczniów klas śpiewu szkół muzycznych II stopnia, które odbędą się w dniu 19 – 20 lutego 2020 roku.

Zgłoszenia należy przesłać w formie elektronicznej na adres sekretariat@sm1krakow.pl
w nieprzekraczalnym terminie – z uwagi na ferie zimowe w regionie małopolskim – do 5 lutego 2020 roku.

Uprzejmie prosimy o przesyłanie zgłoszeń składających się z następujących elementów:

1) Karty zgłoszeniowej – do pobrania pod adresem https://cea-art.pl/przesluchania-cea/ – uwaga: format .jpg lub .pdf (skan)

2) Karty punktacyjnej – w zakresie danych ucznia, nauczyciela/szkoły i wykonywanego programu –  do pobrania pod adresem https://cea-art.pl/przesluchania-cea/
uwaga: wyłącznie format  .doc

Uprzejmie prosimy o kompletne i czytelne wypełnianie w/w dokumentów.


Logowanie do dziennika

Projekty Erasmus+

Intrumenty historyczne, ludowe i etniczne

Zapraszamy na nasz kanał…

Logo YouTube

Darowizny

Pomoc Ukrainie

Facebook