Poniżej zamieszczamy procedurę udostępniania sal celem przygotowania ucznia do egzaminu dyplomowego lub egzaminu wstępnego do uczelni artystycznej lub do egzaminu wstępnego do szkoły muzycznej II stopnia.

Logowanie do dziennika

Projekty Erasmus+

Intrumenty historyczne, ludowe i etniczne

Zapraszamy na nasz kanał…

Logo YouTube

Darowizny

Pomoc Ukrainie

Facebook