Uwaga! Termin składania wniosków zostaje przedłużony do 
29 maja 2020 r.

W związku z Rozporządzeniem MEN z dnia 15 maja 2020 r. wprowadza się zmiany w Regulaminie rekrutacji Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Bronisława Rutkowskiego w Krakowie.


Rozdział 2
pkt. 7 Badanie przydatności przeprowadza się w okresie od 15-19 czerwca 2020 r.
pkt. 8 f) linki do nagrań należy przesłać na adres mailowy rekrutacja@sm1krakow.pl w okresie 8-12 czerwca 2020 roku w jednej wiadomości mailowej,


Rozdział 3
pkt. 4 Egzamin wstępny, z zastrzeżeniem punktu 4 lit. a) i b) przeprowadza się w dniach 8–12 czerwca 2020 roku.
pkt. 7 g) linki do nagrań należy przesłać na adres mailowy rekrutacja@sm1krakow.pl w okresie 1-6 czerwca 2020 roku w jednej wiadomości mailowej.


Rozdział 4
pkt. 11 g) linki do nagrań należy przesłać na adres mailowy rekrutacja@sm1krakow.pl w okresie 8-12 czerwca 2020 roku dla Szkoły Muzycznej I stopnia oraz w okresie 1-6 czerwca 2020 roku dla Szkoły Muzycznej II stopnia w jednej wiadomości mailowej.

Uwaga: Terminy badania przydatności do szkoły I st. oraz egzaminu wstępnego do szkoły II st. mogą ulec zmianie.

Logowanie do dziennika

Projekty Erasmus+

Intrumenty historyczne, ludowe i etniczne

Zapraszamy na nasz kanał…

Logo YouTube

Darowizny

Pomoc Ukrainie

Facebook