piątek:

15.30 – 17.30: skrzypce III, altówki, wiolonczele
16.30 – 18.30: skrzypce I, II 
Wspólna godzina dla wszystkich: 16.30 – 17.30

Na orkiestrę smyczkową I stopnia mają obowiązek uczęszczać uczniowie klas V, VI dziecięcej oraz III, IV młodzieżowej.
Uczniowie klasy IV dziecięcej oraz II młodzieżowej zostaną przydzieleni do orkiestry lub chóru po konsultacji z nauczycielem przedmiotu głównego i kierownikiem sekcji.

Lista dzieci przydzielonych do orkiestry zostanie wywieszona po konsultacji z nauczycielami przedmiotu głównego, najprawdopodobniej w poniedziałek wieczorem lub we wtorek po zebraniu sekcji.

Logowanie do dziennika

Projekty Erasmus+

Intrumenty historyczne, ludowe i etniczne

Zapraszamy na nasz kanał…

Logo YouTube

Darowizny

Pomoc Ukrainie

Facebook