W związku z niemożliwością pogodzenia godzin zajęć wszystkich uczniów klas pierwszych I stopnia planujemy utworzyć dodatkową grupę F z zajęć teoretycznych.

 

Proponujemy dwa terminy, niemniej tylko jeden z nich zostanie uruchomiony (w zależności od ilości chętnych):

1 opcja:  poranna

Poniedziałek w godz. 9:00-10:30 oraz Środa w godz. 9:00-9:45 (z możliwością przesunięcia godziny)

2 opcja: sobotnia

Wtorek w godz. 17:30-19:00 oraz Sobota w godz. 12:50-13:35  (bez możliwości negocjacji godzin)

 

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z sekretariatem lub przesłanie wiadomości email na adres: sekretariat@sm1krakow.pl

 

Logowanie do dziennika

Projekty Erasmus+

Intrumenty historyczne, ludowe i etniczne

Zapraszamy na nasz kanał…

Logo YouTube

Darowizny

Pomoc Ukrainie

Facebook