Organizacja pracy magazynu instrumentów w związku z zakończeniem roku szkolnego 2019/2020 :

  1. Zwrotu instrumentów można dokonywać w dniach:
  • 17 czerwca  w godz.16-18
  • 23 czerwca w godz.14-16
  • 30 czerwca w godz. 10-13

w sali nr 16

  1. Uczeń/rodzic dokonujący zwrotu instrumentów powinien być w maseczce.
  2. W związku z zalecanym terminem przechowywania instrumentów w kwarantannie,  będą  one oznaczone datą (dzień, w którym zostały przyjęte).
  3. Do instrumentu należy dołączyć informacje:
  • Imię i nazwisko Ucznia, który wypożyczał instrument
  • Imię i nazwisko Nauczyciela
  • adres e-mail i telefon do kontaktu

5. Powyższe informacje należy bezpiecznie umieścić w futerale wraz z instrumentem.

6. Na portierni należy wpisać się na listę osób oddających instrumenty, z podaniem imienia i nazwiska oraz nazwy instrumentu.

Po upływie kwarantanny bibliotekarz dokona oceny stanu technicznego zwróconych instrumentów. W sytuacji stwierdzenia uszkodzeń instrumentu lub braków np. smyczka czy strun, osoba oddająca instrument zostanie poproszona o wyjaśnienie zaistniałej sytuacji. Informacja ta zostanie przekazana  telefonicznie lub e-mailowo.

Logowanie do dziennika

Projekty Erasmus+

Intrumenty historyczne, ludowe i etniczne

Zapraszamy na nasz kanał…

Logo YouTube

Darowizny

Pomoc Ukrainie

Facebook