Ocenianie i roczne klasyfikowanie uczniów w okresie zawieszenia zajęć dydaktycznych

Z uwagi na sytuację epidemiczną w tym roku szkolnym ocenianie i roczne klasyfikowanie uczniów odbędzie się z pominięciem trybu egzaminacyjnego. Nie dotyczy to egzaminów dyplomowych dla uczniów szkoły II stopnia, które odbędą się w ustalonych terminach.

Nie będą organizowane egzaminy promocyjne, końcowe (dla uczniów kończących szkołę I stopnia), klasyfikacyjne oraz poprawkowe, zaś roczne oceny z przedmiotu głównego wystawiane dotąd w trybie egzaminu promocyjnego lub końcowego zostaną wystawione przez nauczycieli prowadzących zajęcia.Podstawa prawna:

  • 13 ust. 10-11 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493).

Logowanie do dziennika

Projekty Erasmus+

Intrumenty historyczne, ludowe i etniczne

Zapraszamy na nasz kanał…

Logo YouTube

Darowizny

Pomoc Ukrainie

Facebook