Ukończyła studia pianistyczne w Akademii Muzycznej w Krakowie w 1996 roku w klasie fortepianu adiunkta Mariusza Sielskiego. Brała czynny udział w wielu kursach mistrzowskich za granicą m.in. u Stevena Bishopa Kovacevica, Bernarda Roberts’a oraz Joann McGregor. Od 1996 r. jest akompaniatorem i korepetytorem na Wydziale Wokalno-Aktorskim Akademii Muzycznej w Krakowie. W 2008 rozpoczęła pracę w PSM I i II stopnia im. W. Rutkowskiego w Krakowie. Pianistka specjalizuje się w muzyce kameralnej.