Absolwentka klasy wiolonczeli prof. Józefa Mikulskiego w krakowskiej Akademii Muzycznej. Po ukończeniu studiów pracowała w Orkiestrze Polskiego Radia i Telewizji w Krakowie. Od 1998 roku uczy gry na wiolonczeli w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. Bronisława Rutkowskiego w Krakowie.