Zdjęcie nauczyciela: Piotr Kowal

Absolwent Akademii Muzycznej w Krakowie w klasie fortepianu prof. dra hab.  Andrzeja Pikula (dyplom z wyróżnieniem). W 2018 roku uzyskał stopień doktora sztuki, praca doktorska dotyczyła interpretacji dzieł Ludwiga van Beethovena i zawierała nagranie sonat op. 81a, op. 106 Hammerklavier i op. 111..

W 2014 roku pianista rozwijał swoje umiejętności w klasie fortepianu prof. Konstanze Eickhorst w trakcie studiów w Musikhochschule w Lubece a w 2021 w ramach studiów w podyplomowych na Accademia del Ridotto w klasie prof. Aquilesa delle Vigne. Uczestniczył w licznych kursach mistrzowskich u m. in. Paula Badury-Skody, Dmitri Bashkirova, Diny Yoffe, Anny Malikovej, Elzy Kolodin, czy Evgeni Koroliova.

Jest laureatem i finalistą międzynarodowych konkursów pianistycznych, otrzymując między innymi II miejsce na Konkursie Koncertów w trakcie International Tel-Hai Masterclasses w Izraelu, I miejsce na Międzynarodowym konkursie im. Tadeusza Żmudzińskiego w Krakowie, I miejsce na Singapore Classical Piano Competition 2020, II miejsce na Klavierwettbewerb Gloria Artis w Wiedniu czy I miejsce na uczelnianym konkursie „Gram z orkiestrą”.

Prowadzi aktywną działalność koncertową występując jako solista i kameralista m. in. w trakcie Festiwalu Muzyka w Starym Krakowie, Międzynarodowym Festiwalu Pianistycznym Królewskiego Miasta Krakowa, a także w Filharmonii Wrocławskiej, Filharmonii Krakowskiej, Filharmonii Częstochowskiej, czy Muzeum Fryderyka Chopina w Warszawie. Od 2015 roku został zatrudniony jako nauczyciel fortepianu w Szkole Muzycznej I i II st. im. B. Rutkowskiego w Krakowie, a od roku 2016 także jako asystent w Katedrze Fortepianu Akademii Muzycznej w Krakowie.

Prowadzi działalność pedagogiczną w trakcie Międzynarodowych Kursów Interpretacji Muzycznej w Nowym Sączu. Jego uczniowie i studenci uzyskują nagrody na ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach pianistycznych.