Jestem absolwentką Akademii Muzycznej w Krakowie, którą ukończyłam w 1993 roku z wynikiem bardzo dobrym. Pracę pedagogiczną rozpoczęłam na pierwszym roku studiów.
Od 1990 roku współpracuję z Klubem Muzyki Współczesnej w Krakowie, gdzie prowadziłam klasę gitary oraz działalność koncertową.
W 2003 roku ukończyłam studia podyplomowe: „Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza” na Akademii Pedagogicznej w Krakowie. Pozwoliło mi to rozwinąć moje umiejętności pedagogiczne, a także psychologiczne.
Od roku 1995 roku uczę gitary w Szkole Muzycznej I stopnia przy ul. Józefińskiej 10 w Krakowie. Od 2013 roku prowadzę klasę gitary w II stopniu w Szkole Muzycznej przy ul. Józefińskiej 10 w Krakowie.
Od 2009 roku rozpoczęłam pracę jako nauczyciel gitary w Szkole Muzycznej I stopnia w Gdowie.
Uczestniczyłam czynnie i biernie w kursach mistrzowskich, między innymi: Jorze Cartoso, Robert Ausell, Tomasz Zawierucha, Janusz Sochacki, Marcin Dylla. Moi uczniowie biorą udział w konkursach szkolnych, poza szkolnych oraz w przesłuchaniach regionalnych. W ogólnopolskim konkursie muzyki współczesnej „Srebrna Szybka” w 2006 roku przygotowany przeze mnie kwartet gitarowy uzyskał III nagrodę w kategorii zespołów. W 2015 mój uczeń Zbigniew Radkiewicz uzyskał II nagrodę w konkursie gitarowym w Trzcianie.
W latach 2006-2015 brałam udział w wakacyjnych warsztatach muzycznych w Zakopanym i Rabce „Na góralką nutę” gdzie prowadziłam klasę gitary.
Od 2014 r. organizuje corocznie charytatywny koncert dla bezdomnych zwierząt wspierający krakowskie fundacje opiekujące się psami i kotami. Jest on obecnie organizowany w sali koncertowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia przy ul. Józefińskiej 10 w Krakowie.