Absolwentka Liceum Muzycznego w Krakowie. Ukończyła z wyróżnieniem studia w Akademii Muzycznej w Krakowie w klasie fortepianu profesor Danuty Mroczek-Szlezer.

W ramach swojego rozwoju zawodowego uczestniczyła w wielu warsztatach i kursach mistrzowskich prowadzonych przez wybitnych pianistów, między innymi Kevin Kener, Paul Badura- Skoda. Brała udział w festiwalach muzycznych, w cyklach koncertowych. Występowała w Polsce i wielu krajach Europy jako solista, kameralista i akompaniator.

Pracę w Szkole Muzycznej I i II stopnia im. Bronisława Rutkowskiego w Krakowie rozpoczęła w 1997 roku jako nauczyciel gry na fortepianie i akompaniator. W latach 2003-2013 pełniła funkcję kierownika sekcji fortepianu. Jej uczniowie biorą udział oraz są laureatami konkursów pianistycznych, a absolwenci kontynuują naukę w szkołach muzycznych drugiego stopnia.

Jako akompaniator posiada liczne dyplomy za wyróżniający się akompaniament. Bierze czynny udział w wielu przedsięwzięciach artystycznych, między innymi w Warsztatach Muzycznych Na Góralską Nutę, prowadząc lekcje gry na fortepianie oraz jako akompaniator.

Od 2014 roku, jako Dyrektor Artystyczny uczestniczy w społecznym projekcie Laur Krakowa XXI wieku pod patronatem Prezydenta Miasta Krakowa, którego ideą jest tworzenie i utrzymywanie relacji porozumienia i współpracy trzech środowisk: nauki, sztuki i biznesu. W roku 2016 otrzymała nominację do Rady Naukowo-Artystycznej, fundacji Laur Krakowa XXI w.