Absolwentka Akademii Muzycznej w Krakowie (dyplom z wyróżnieniem) na Wydziale Edukacji Muzycznej – kierunek „Prowadzenie zespołów wokalnych i wokalno – instrumentalnych w klasie prof. dr hab. Lidii Matynian.  

Ukończyła również Akademię Muzyczną im. K. Szymanowskiego w Katowicach (dyplom z oceną bardzo dobrą) w klasie skrzypiec prof. dr hab. Beaty Warykiewicz – Siwy.  

Nieustannie podnosi swoje kwalifikacje biorąc udział w różnego rodzaju warsztatach, lekcjach otwartych, kursach i szkoleniach. 

Jest nauczycielem dyplomowanym. Od 2002 roku prowadzi orkiestrę szkolną, a od 2007 klasę skrzypiec. Na swoim koncie ma wiele sukcesów pedagogicznych. Uczniowie są zdobywcami czołowych nagród w konkursach ogólnopolskich, międzynarodowych zarówno w Polsce jak i za granicą. Uczniowie oraz orkiestra szkoły I stopnia biorą udział w koncertach oraz imprezach (również charytatywnych) zarówno w Krakowie, jak i w wielu innych miastach w kraju i za granicą (Litwa, Niemcy, Ukraina).  

Współpracuje z wieloma kompozytorami polskimi. 

Otrzymała odznakę honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” oraz Medal Brązowy za Długoletnią Służbę. 

W roku 2018 otrzymała nagrodę Prezydenta Miasta Krakowa.