Maciej Jabłoński,  kompozytor; ur. 29 lipca 1974, Golub-Dobrzyń. W latach 1993-98 studiował kompozycję pod kierunkiem Marka Stachowskiego w Akademii Muzycznej w Krakowie, którą ukończył z wyróżnieniem. Od 1998 wykłada w tej krakowskiej uczelni przedmioty teoretyczne, od 2004 na stanowisku adiunkta. W 2012 uzyskał stopień doktora habilitowanego. Współpracuje z Polskim Wydawnictwem Muzycznym.

Maciej Jabłoński jest laureatem kilku konkursów kompozytorskich: w 1995 otrzymał wyróżnienie za Psalm 138 na sopran i orkiestrę smyczkową (1994), w 1996 – II nagrodę (pierwszej nie przyznano) za Psalm 23 na sopran i orkiestrę smyczkową (1995) na Konkursie Kompozytorskim im. Adama Didura w Sanoku, w 1997 – III nagrodę za Zaczarowany ogród na orkiestrę (1997) na Konkursie im. Ryszarda Bukowskiego, w 2009 – grand prix za Logorhea na komputer (2008) na konkursie kompozytorskim zorganizowanym przy festiwalu Sound Screen w Bydgoszczy.

Zajmuje się również propagowaniem muzyki w środowisku dzieci i młodzieży (prowadzenie audycji w szkołach). Aktywnie działa na niwie publicystyki, współpracując m.in. z „Ruchem Muzycznym” i „Glissando” (relacje, recenzje, eseistyka). Jest współautorem „Przewodnika po muzyce koncertowej” (PWM 2003/2004). W 2009 skomponował ścieżkę dźwiękową do niemego filmu polskiego Biały ślad (1932).

Od 2006 jest członkiem Związku Kompozytorów Polskich.