W 1987 roku ukończyła Państwową Szkołę Muzyczną II stopnia im. Karola Szymanowskiego w Zamościu  w klasie fortepianu, uczyła się też w klasie śpiewu solowego. W  1991 roku ukończyła studia na wydziale Wychowania Muzycznego Akademii Muzycznej w Krakowie. W latach studenckich śpiewała w Krakowskim Chórze Kameralnym prowadzonym przez Stanisława Krawczyńskiego, a do chwili obecnej śpiew w chórach prowadzonych przez swojego męża.  Od 1991 roku była nauczycielem fortepianu, teorii i akompaniatorem filii w Gdowie przy SM I st. im. B. Rutkowskiego.

Od 2008 roku pracuje w SM I i II stopnia w Krakowie przy ulicy Józefińskiej 10 jako nauczyciel kształcenia słuchu i audycji muzycznych. Od wielu lat jest pomysłodawcą i  organizatorem Szkolnego Konkursu Kształcenia Słuchu .