Ukończyła Wydział Kompozycji, Teorii, Wychowania Muzycznego i Rytmiki w Akademii Muzycznej w Łodzi, w specjalności Rytmika. Pracuje w krakowskich szkołach muzycznych ucząc rytmiki, kształcenia słuchu i audycji muzycznych. Opracowała i wydała zbiór bajek dla dzieci pisanych przez jej uczniów Za siedmioma gamami, za siedmioma nutami (2003 r.). W 2012 roku uzyskała stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego. Dotychczas jej uczniowie zdobyli 28 nagród i wyróżnień w konkursach regionalnych z zakresu literatury muzycznej, kształcenia słuchu i czytania nut głosem oraz 29 nagród i wyróżnień w konkursach szkolnych. Regularnie uczestniczy w kursach metodyczno-dydaktycznych prowadzonych przez wybitnych specjalistów z Polski i Europy.

W 2013 roku otrzymała honorową odznakę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Zasłużony dla Kultury Polskiej a w 2015 roku Brązowy Medal za Długoletnią Służbę przyznany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Od 2011 roku jest fundatorem i prezesem Fundacji Sonoramente w Krakowie.