(ur. 1984 w Krakowie) – teoretyk muzyki, tłumacz, dziennikarz i animator kultury. Ukończyła teorię muzyki w Akademii Muzycznej w Krakowie w klasie Profesora Mieczysława Tomaszewskiego oraz filologię angielską na Uniwersytecie Jagiellońskim (specjalizacja przekładowa, literatura brytyjskiego modernizmu). Jest absolwentką wydziału rytmiki PSM II st. im. W. Żeleńskiego w Krakowie oraz krakowskiego Nowodworka.

Brała udział w licznych konferencjach naukowych dotyczących analizy i interpretacji współczesnego dzieła muzycznego, ze szczególnym uwzględnieniem nowej muzyki amerykańskiej, publikując artykuły i redagując tomy poświęcone m.in. twórczości Johna Cage’a (John Cage: człowiek, dzieło, paradoks, wyd. AM w Krakowie, 2014) i George’a Crumba („Kosmiczno-neomitologiczny świat wierzeń George’a Crumba”, Aspekty Muzyki, Gdańsk 2013). W obszarze jej zainteresowań badawczych leży interdyscyplinarna sztuka najnowsza i jej związki z technologią w działaniach polskich i zagranicznych artystów z kręgu sound artu, muzyki elektronicznej i konceptualnej (Jagoda Szmytka, Johannes Kreidler).

Współpracowała jako koordynator programowy, prelegent i moderator dyskusji podczas Międzynarodowego Festiwalu Kompozytorów Krakowskich, Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Współczesnej im. Henryka Mikołaja Góreckiego w Krakowie, Audio Art Festivalu, Sacrum Profanum oraz Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Współczesnej „Warszawska Jesień”. W 2014 roku podjęła współpracę z poznańskim Centrum Sztuki Dziecka, przygotowując spotkania eksperckie poświęcone edukacji dzieci i młodzieży w zakresie muzyki współczesnej w ramach Poznańskiej Wiosny Muzycznej („Wiosna młodych i najmłodszych”).

Jest członkiem redakcji magazynu o muzyce współczesnej „Glissando” oraz stałym recenzentem „Ruchu muzycznego”. Publikuje także teksty w portalu edukacyjno-popularyzatorskim Meakultura (cykl „Music from Poland” poświęcony młodym kompozytorom polskim pod patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 2013).

Wraz z kolektywem artystycznym „GrupLab” w Studio Muzyki Elektroakustycznej AM w Krakowie podejmuje działania performatywne oraz wykonuje muzykę swobodnie improwizowaną.

Pełni funkcję kierownika krakowskiego oddziału Laboratorium Myśli Muzycznej (UAM, Poznań) oraz członka Stowarzyszenia Artystycznego „Muzyka Centrum”. Należy do Związku Nauczycielstwa Polskiego.