Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny „Chopin Plus Online” jest wydarzeniem, którego głównym celem jest uaktywnienie, integracja i wymiana doświadczeń środowiska pianistów w kraju i za granicą (uczniów i pedagogów), w czasie gdy imprezy artystyczne na całym świecie (koncerty, festiwale, konkursy etc.) zostały zawieszone bądź odwołane z powodu pandemii COVID-19.

Pierwotny plan przewidywał organizację Konkursu w formie tradycyjnej (impreza pozyskała partnerów, w tym także medialnych, patronat Prezydenta Miasta Krakowa oraz MKiDN), lecz z racji sytuacji epidemiologicznej został odwołany.

Twórczość Chopina uważana jest za uniwersalną i bliską każdemu pianiście, bez względu na temperament, gust artystyczny, czy środowisko, z którego się wywodzi, dlatego umieszczenie kompozycji najwybitniejszego polskiego kompozytora w programie dodatkowo umocni artystyczne więzi. Tworząc Konkurs Chopin Plus Online pragniemy podkreślić całkowicie bezpieczny dostęp do uczestnictwa w wydarzeniu a także docenić różnorodność interpretacji mając na uwadze indywidualizm pianistów pochodzących z różnych ośrodków muzycznych na świecie. Konkurs stanowić będzie także istotny punkt wieloletniego planu „powrotu Chopina pod Wawel”, w którym Kraków, będący kolebką polskiej szkoły pianistycznej (tu mieszkali i uczyli Zbigniew Drzewiecki, Halina Czerny – Stefańska, Regina Smendzianka, Adam Harasiewicz, Tadeusz Żmudziński etc.) przypomina Polsce i światu o swoich wspaniałych korzeniach poprzez organizację imprez skupiających się wokół postaci Chopina.

Poza utworami Chopina wprowadzony jest jako wymagany element programu, utwór skomponowany przez kompozytora narodowości kandydata, co pozwoli uczestnikom ukazać bliską sobie wrażliwość estetyczną a także promować muzykę swojego kraju, często odległego a obecnie niedostępnego z powodu zawieszenia możliwości podróżowania. Z racji sytuacji epidemiologicznej, Konkurs zostanie przeprowadzony w formule online – na podstawie nadesłanych nagrań video – które będą oceniane przez jurorów zaproszonych przez organizatorów.


Do Konkursu mogą przystąpić pianiści, urodzeni w latach odpowiednio do grup wiekowych:

I grupa – urodzeni po 2010

II grupa – urodzeni w latach 2008 – 2010

III grupa – urodzeni w latach 2005 – 2007

IV grupa – urodzeni w latach 2002 – 2004

V grupa – bez limitu wieku

Program ma zawierać:

jeden utwór F. Chopina

jeden lub więcej utworów kompozytora bądź kompozytorów pochodzących z kraju kandydata

Czas prezentacji:

Grupa I – do 6 minut

Grupa II – do 10 minut

Grupa III – do 12 minut

Grupa IV – do 15 minut

Grupa V – do 18 minut


Wszystkie nadesłane zgłoszenia zostaną opublikowane na portalu YouTube, na profilu Konkursu. Na zakończenie Konkursu odbędzie się koncert laureatów, także w formie online – w ustalonym dniu, o ustalonej godzinie, zostaną zaprezentowane wyniki Konkursu oraz nagrania laureatów nagrodzonych miejsc (1-3) ze wszystkich grup wiekowych.

Laureaci zostaną także poproszeni o przesłanie krótkiego wywiadu, podczas którego zaprezentują swoją sylwetkę artystyczną i opowiedzą na kilka wcześniej przesłanych pytań (osoby z zagranicy w języku angielskim). Powyższa ceremonia zostanie także opublikowana na stronie internetowej Konkursu, a także na Facebook’u (profil Konkursu oraz profile współpracujących partnerów kulturalnych) oraz YouTube. Punktacja konkursowa zostanie opublikowana po ogłoszeniu wyników w celu transparentności imprezy. Dla laureatów przewidziane są dyplomy, nagrody finansowe a także nagrody w postaci uczestnictwa w kursach mistrzowskich (w zależności od sytuacji epidemiologicznej w formie lekcji online lub w sposób bezpośredni w 2021 roku podczas Letniej Akademii Muzycznej w Krakowie, Kursów Muzycznych w Nowym Sączu lub Małopolskiej Akademii Talentów w Łącku) oraz koncertach organizowanych przez partnerów Konkursu.

Całość imprezy (nadesłane nagrania oraz „koncert laureatów online”) będzie dostępna po zakończeniu Konkursu na serwisie YouTube. Informacje z przebiegu będą zamieszczane w Radio Kraków, RMF Classic, Karnet, Twojej Muzie, Ruchu Muzycznym i na Facebooku.

Strona internetowa konkursu: www.chopinpluskrakow.pl


Logowanie do dziennika

Projekty Erasmus+

Intrumenty historyczne, ludowe i etniczne

Zapraszamy na nasz kanał…

Logo YouTube

Darowizny

Pomoc Ukrainie

Facebook