Kandydaci przyjęci proszeni są o potwierdzenie podjęcia nauki w szkole poprzez dobrowolne wpłacenie darowizny na rachunek dochodów własnych w wysokości 80 zł lub informację telefoniczną do Sekretariatu w terminie do 10 czerwca 2022 r.

Nr konta: 20 1020 2892 0000 5602 0591 0981

Kandydaci, którzy nie zostali przyjęci na preferowany instrument mogą deklarować naukę gry na innym instrumencie:

– eufonium,

– fagot,

– kontrabas,

– obój

– puzon,

– saksofon,

– waltornia.

Zainteresowanych prosimy o kontakt z sekretariatem, nr tel. 12 6560945

Logowanie do dziennika

Projekty Erasmus+

Intrumenty historyczne, ludowe i etniczne

Zapraszamy na nasz kanał…

Logo YouTube

Darowizny

Pomoc Ukrainie

Facebook