Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

O zakwalifikowaniu kandydata do kształcenia decydują zapisy Regulaminu Rekrutacji, jak poniżej:

„8. Grupowe testy pisemne poprzedzają indywidualne badania predyspozycji muzycznych. W odniesieniu dla kandydatów:
a) do sześcioletniego cyklu kształcenia testy podlegają ocenie w skali do 80 punktów (w tym w skali 0-40 za każdy z dwóch rodzajów zadań – test melodyczny i test rytmiczny).
Jednym z warunków zakwalifikowania kandydata do kształcenia jest uzyskanie co najmniej 25 punktów w każdym z testów;
b) do czteroletniego cyklu kształcenia testy podlegają ocenie w skali do 0-80.
Jednym z warunków zakwalifikowania kandydata do kształcenia jest uzyskanie w teście co najmniej 40 punktów.

9. Indywidualne badanie predyspozycji muzycznych podlega ocenie w skali od 0 do 25 punktów przez każdego z trzech członków komisji rekrutacyjnej.
Wynik indywidualnego badania predyspozycji muzycznych jest wyrażany jako suma punktów wystawionych przez każdego członka komisji rekrutacyjnej (maksymalnie 75 punktów).
Stopień trudności zadań jest jednakowy dla wszystkich kandydatów na ten sam cykl kształcenia (odpowiednio sześcioletni lub czteroletni). Jednym
z warunków zakwalifikowania się kandydata do kształcenia jest uzyskanie wyniku na poziomie nie mniejszym niż 48 punktów.”

Lista uczniów przyjętych do Szkoły Muzycznej I stopnia będzie ogłoszona do dnia 31-05-2022 r.

Logowanie do dziennika

Projekty Erasmus+

Intrumenty historyczne, ludowe i etniczne

Zapraszamy na nasz kanał…

Logo YouTube

Darowizny

Pomoc Ukrainie

Facebook