27.02.2024

SPRAWOZDANIE Z KONFERENCJI „MUZYKA JAZZOWA W NOWYCH PODSTAWACH PROGRAMOWYCH” 

W dniu 7 lutego 2024 roku odbyła się konferencja naukowo-metodyczna „Muzyka jazzowa w nowych podstawach programowych”. Obrady otworzyli Dyrektor Szkoły Muzycznej I i II st. im. B. Rutkowskiego w Krakowie, Pani Marta Nowaczyk-Łapińska oraz Wizytator CEA z regionu X, Pani Ilona Tomera-Chmiel.  

W konferencji wzięli udział zarejestrowani nauczyciele z regionu X CEA, zaproszeni goście i uczniowie. 

Konferencja była podzielona na dwie części. W pierwszej części zostały wygłoszone wykłady. 

Dr Andrzej Mądro w bloku wykładów, których głównym tematem był przedmiot historia jazzu z literaturą w świetle nowej podstawy programowej, zaproponował periodyzację dziejów muzyki jazzowej, łącząc ją z innymi dyscyplinami sztuki i historią powszechną. Wskazał źródła muzyczne, formy, gatunki i stylistyki w jazzie. Kolejny wykład dr Andrzeja Mądro poświęcony był postaci wybitnego polskiego muzyka jazzowego Mieczysława Kosza w związku z obchodzoną 80. rocznicą urodzin. Dr Dorota Susuł przedstawiła przykłady kompozycji Fryderyka Chopina, Stanisława Moniuszki i Henryka Wieniawskiego, którymi inspirowali się muzycy jazzowi w XX i XXI wieku. Prof. dr hab. Piotr Wyleżoł z Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie skupił się na wyzwaniach związanych z kształtowaniem programu nauczania w zakresie muzyki jazzowej na różnych etapach edukacji. W drugiej części konferencji odbyły się warsztaty. Tematem zasadniczym dwóch warsztatów była harmonia jazzowa. Mgr Mateusz Pitala przedstawił wybrane elementy z podstaw harmonii jazzowej. Z kolei mgr Tomasz Białowolski przybliżył analizę harmoniczną muzyki jazzowej wg koncepcji Barry’ego Harrisa. W trakcie warsztatu mgr Waldemar Król przedstawił drogę dydaktyczną nauczyciela fortepianu, idącą od improwizacji do pierwszych prób kompozytorskich oraz korzyści, które z niej wynikają.  

Na zakończenie konferencji odbył się koncert Grzegorza Dowgiałło ttps://grzegorzdowgiallo.com/

Dorota Susuł 


9.02.2024

Szanowni Państwo, 
pragnę serdecznie podziękować za dwa dni Święta Jazzu w Józefinie. 
Szczególne podziękowania kieruję do Pani Doroty Susuł za inicjatywę i koordynowanie Konferencji naukowo – dydaktycznej „Jazz w nowych podstawach programowych” w dniu 7 lutego 2024 roku, do Pana Waldemara Króla za pomysł i przeprowadzenie I Konkursu Pianistów Jazzowych „Reminiscencje” im. Mieczysława Kosza w dniu 8 lutego br. i do Pana Tomasza Białowolskiego za nadzwyczajną aktywność w obu wydarzeniach. Dziękuję Prelegentom Konferencji, Jurorom Konkursu oraz wszystkim tym, którzy przyczynili się do sukcesu obu wydarzeń i ich świetnego odbioru. Kolejny raz jako Szkoła udowodniliśmy nasz najwyższy poziom merytoryczny i organizacyjny.

Gratuluję sukcesu Laureatom Konkursu, a także wszystkim wyróżnionym uczniom, ich nauczycielom oraz rodzicom. Cieszy to, że znaczna część nagrodzonych i wyróżnionych to uczniowie naszej szkoły. W sposób szczególny gratuluję zdobywcy Grand Prix Konkursu – Brunonowi Sikorskiemu.

Pragnę również podziękować pracownikom administracji i obsługi za ogrom dodatkowej pracy związanej z tymi wydarzeniami.

Z wyrazami szacunku,
Marta Nowaczyk-Łapińska


1.02.2024

Serdecznie zapraszamy do udziału w Konferencji naukowo – metodycznej „Muzyka jazzowa w nowej podstawie programowej”, która odbędzie się 7 lutego 2024 roku w naszej Szkole.

Celem wydarzenia jest zgłębienie wiedzy na temat muzyki jazzowej w kontekście nowych podstaw programowych i korzyści płynących z wprowadzenia jazzu do szkół muzycznych. Konferencja skierowana jest do szerokiego grona pedagogów szkół artystycznych, muzykologów, teoretyków muzyki, nauczycieli gry na instrumencie, śpiewu i wszystkich zainteresowanych.

Program konferencji

Udział w konferencji jest bezpłatny, zgłoszeń można dokonywać mailowo do 5 lutego 2024 roku pod adresem sekretariat@sm1krakow.eu

W zgłoszeniu prosimy podać imię i nazwisko uczestników oraz nazwę szkoły.

Zapraszamy!

Logowanie do dziennika

Projekty Erasmus+

Intrumenty historyczne, ludowe i etniczne

Zapraszamy na nasz kanał…

Logo YouTube

Darowizny

Pomoc Ukrainie

Facebook