W dniach 31.01 – 10.02.2022 młodzi instrumentaliści ze szkolnej orkiestry symfoniczna uczestniczyli w praktykach koncertowych w Hiszpanii. Wspólnie z orkiestrą dętą z Centrum Sztuki i Muzyki Współczesnej (CAMM) w Maladze pracowali nad przygotowaniem koncertu z repertuarem muzyki hiszpańskiej i polskiej.

Koncert połączonej orkiestry symfonicznej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Bronisława Rutkowskiego w Krakowie oraz Centro de Artes y Música Moderna de Málaga, który odbył się w Maladze (Hiszpania) w ramach mobilności projektu Erasmus+. Dyrygenci: Tadeusz Płatek (Polska) i Tête Leal (Hiszpania).

Program:

  • Antonio Álvarez: Suspiros de España; Dyr. Tete Leal
  • Mauel de Falla: El amor brujo (Czarodziejska Miłość): Canción del amor dolido, Canción del fuego fatuo, Danza ritual del fuego; Dyr. Tête Leal
  • Stanisław Moniuszko, Uwertura Koncertowa „Bajka” (Conte d’hiver – Opowieść zimowa); Dyr. Tadeusz Płatek
  • Lerioy Anderson: The Typewriter; Typewriter solo and conducting: Tadeusz Płatek

Wspomnienia orkiestry symfonicznej z praktyk w Maladze.

Na przełomie stycznia i lutego 2023, nasza Orkiestra „Józefina” miała przyjemność uczestniczyć w wyjeździe do Hiszpanii, w ramach programu „Erasmus+”. Spędziliśmy tam dwa tygodnie, które były niezwykle owocne pod wieloma względami. Mogliśmy nauczyć się podstaw języka hiszpańskiego, zwiedzić kilka miast (Malagę, Granadę oraz Rondę), zapoznać się z hiszpańskimi obyczajami i tradycjami oraz oczywiście, zgodnie z głównym założeniem naszej podróży – uczestniczyć w próbach z profesjonalną orkiestrą dętą z goszczącej szkoły muzycznej – Centro de Artes y Música Moderna (CAMM) z Malagi, zwieńczonych później koncertem finałowym. To doświadczenie było dla nas niezwykle ważne. Mogliśmy nie tylko nawiązać nowe znajomości, ale również znacząco poszerzyć swoje horyzonty i otworzyć się na nową, nieznaną dotychczas muzykę.

Poza wymiarem edukacyjnym, ten wyjazd pozwolił nam spędzić wspólnie czas, lepiej się poznać i zintegrować. Jesteśmy bardzo wdzięczni, że mieliśmy taka możliwość.

W związku z tym, w imieniu całej grupy chciałabym podziękować cudownej ekipie El Camm za gorące przyjęcie w zaskakująco mroźnej pogodzie. Okazja wspólnego muzykowania z tak profesjonalnymi muzykami, poznania nowych tradycji wykonawczych, w szczególności flamenco, było kamieniem milowym na mojej drodze artystycznej. Cieszę się, ze przy okazji wspólnego projektu miałam okazje poznać ciekawych ludzi i podzielić się z nimi radością wykonywania genialnej polskiej muzyki wciąż nie znanej na świecie.

Dziękujemy!

The symphonic orchestra’s memories of practice in Malaga.

At the turn of January and February 2023, our 'Józefina’ Orchestra had the pleasure of participating in a trip to Spain as a part of the 'Erasmus+’ programme. We spent two incredibly fruitful weeks there, learning the basics of the Spanish language, exploring several cities (Malaga, Granada, and Ronda), familiarizing ourselves with Spanish customs and traditions. In line with the main purpose of our journey, we also had the opportunity to rehearse with a professional wind orchestra from the hosting music school – Centro de Artes y Música Moderna de Málaga (CAMM), culminating in a final concert. This experience was immensely important for us. Not only did we establish new connections, but we also significantly broadened our horizons and embraced unfamiliar music.

Beyond the educational aspect, this trip allowed us to spend time together, get to know each other better, and foster integration. We are very grateful for this opportunity. On behalf of the entire group, I would like to express our thanks to the wonderful El Camm team for the warm welcome, despite the surprisingly chilly weather. The chance to make music together with such professional musicians and learn new performance traditions, especially flamenco, was a milestone in my artistic journey. I am delighted that, through this collaborative project, I had the opportunity to meet interesting people and share the joy of performing brilliant polish music still unknown to the world.

Thank you!

Patrycja Gorczyca