Rezultat projektu Erasmus+
Biblioteka czytanych tekstów arii starowłoskich

Jednym z założeń podjęcia współpracy naszej Szkoły ze stroną włoską w ramach projektu Erasmus+ zatytułowanego “Arie starowłoskie jako podstawowy repertuar profesjonalnego wokalisty śpiewu klasycznego – praktyka u źródeł” było utworzenie Biblioteki czytanych tekstów arii starowłoskich przez „native speakerów” – rodowitych Włochów.

Choć może wydawać się, że wymowa w języku włoskim nie jest wyjątkowo trudna, to jednak prawidłowa realizacja tekstów może nastręczać wiele problemów: jak brzmią „doppie” (czyli zdwojone spółgłoski), czym różnią się od siebie samogłoski „zamknięte” i „otwarte”?

A przecież muzyka jest ściśle z tekstem związana, wynika z prozodii mowy, również interpretacja nie jest prawdziwa, gdy nie poznamy dynamiki i emocji języka.

Krótko mówiąc: bez perfekcyjnej wymowy nie ma możliwości, by prawidłowo zaśpiewać i zinterpretować arię lub pieśń. Czytanie słów utworu w rytmie muzyki jest jednym z pierwszych elementów rozczytywania wszystkich nowych utworów.

Zapraszamy do wysłuchania jak teksty barokowych arii włoskich kompozytorów brzmią czytane przez Włochów. Szczególnie polecamy odsłuchanie arii czytanych w rytmie przez studentkę śpiewu konserwatorium w Rzymie, która przyznaje, że zawsze przygotowując nowy utwór zaczyna właśnie od tej czynności!

Teksty arii czytane w rytmie muzyki:

Teksty arii czytane w naturalnym rytmie mowy: